انجمن علمی سیتولوژی بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: اصفهان.خیابان شمس ابادی.چهارراه قصر.مجتمع قصر.طبقه دوم.کد پستی 8134776349

تلفن انجمن: 03132337746

نمابر (Fax) انجمن: 03132337746

سایت انجمن: irancytology.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: drmehzad1938@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 81 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 88 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سیتولوژی بالینی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سیتولوژی بالینی ايران


1399/04/22

تاریخ آغاز: 1399/04/22

1399/04/22

تاریخ پایان: 1399/04/22


81

تعداد اعضا: 81

49

تعداد آرا: 49


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شهریار

نام: شهریار


دبیری

نام خانوادگی: دبیری


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24125

شماره نظام: 24125


1399/04/14-09:36:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/14-09:36:09

محمد حسین

نام: محمد حسین


صانعی

نام خانوادگی: صانعی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


39138

شماره نظام: 39138


1399/04/11-11:16:05

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/11-11:16:05

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


سیروس

نام خانوادگی: سیروس


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/04/11-10:54:43

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/11-10:54:43

الهام

نام: الهام


عقیلی

نام خانوادگی: عقیلی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


96498

شماره نظام: 96498


1398/12/04-09:52:24

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/04-09:52:24

حبیب

نام: حبیب


حبیبی مقدم

نام خانوادگی: حبیبی مقدم


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


48575

شماره نظام: 48575


1398/11/15-09:27:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/15-09:27:37

شراره

نام: شراره


شیدائی

نام خانوادگی: شیدائی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/11/02-11:13:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/02-11:13:35

علی

نام: علی


ابوطالبی

نام خانوادگی: ابوطالبی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/11/02-11:13:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/02-11:13:46

بهنام

نام: بهنام


شیرانی لیری

نام خانوادگی: شیرانی لیری


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29249

شماره نظام: 29249


1398/10/28-11:09:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/28-11:09:43

زینب

نام: زینب


کیشانی فراهانی

نام خانوادگی: کیشانی فراهانی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/10/28-10:35:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/28-10:35:07

فیروزه

نام: فیروزه


غفوریان نسب

نام خانوادگی: غفوریان نسب


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/10/12-09:55:16

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/12-09:55:16

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,788

بازدید این صفحه در سال جاری: 98

بازدید این صفحه در ماه جاری: 19

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir