انجمن علمی سرطان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: ایران ,تهران خ مطهری خ میرعماد کوچه 3 پلاک5 طبقه 1 واحد3.;کد پستی :1587947511

تلفن انجمن: 02188518086

نمابر (Fax) انجمن: 02188518087

سایت انجمن: www.ica.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ica.org.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 69 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1104 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 منوچهر دوائیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
2 عبدالله فضل علیزادهعضو هیأت مدیره 1392/04/08
3 فرهاد سمیعیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
4 سیامک شریعت تربقانعضو هیأت مدیره 1392/04/08
5 بهروز شفقیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
6 منوچهر کیهانیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
7 صفا نجفیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
8 ثمین علوی بجستانیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
9 اسماعیل علمی آخونیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
10 محمد رضا میرعضو هیأت مدیره 1392/04/08
11 ناصر پارساعضو هیأت مدیره 1398/09/10
12 علی متولی زاده اردکانیعضو علی البدل 1392/04/08
13 حسین دارآفرینبازرس 1392/04/08
14 فرید نژاددادگربازرس علی البدل 1392/04/08
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
2 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
3 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
4 1110پرستاریکارشناسیNursing
5 1112تکنولوژی پزشکی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
6 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
7 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
8 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
9 1115ماماییکارشناسیMidwifery
10 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
11 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
12 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
13 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
14 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
15 1121کتابداری در شاخه پزشکیکارشناسیMedical library
16 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
17 1125علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
18 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
19 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
20 1128رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
21 1129تکنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
22 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
23 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
24 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
25 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
26 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
27 1141مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
28 1212مدارک پزشکیکارشناسیmedical documents
29 1223ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسیIndustrial and workplace safety
30 1225فوریتهای پزشکیکارشناسیmedical emergency
31 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
32 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
33 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
34 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
35 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
36 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
37 1412مدارک پزشکیکارشناسی ارشدMedical informatics
38 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
39 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
40 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
41 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
42 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
43 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
44 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
45 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
46 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
47 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
48 1427کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیکارشناسی ارشدMedical library and information science
49 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
50 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
51 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
52 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
53 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
54 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
55 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
56 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
57 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
58 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
59 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
60 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
61 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
62 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
63 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
64 1454مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
65 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
66 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
67 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
68 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
69 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
70 1467تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
71 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
72 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
73 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
74 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
75 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
76 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
77 1477اکولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
78 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
79 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
80 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
81 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
82 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
83 1490تاریخ علوم پزشکیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
84 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
85 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
86 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
87 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
88 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
89 00113رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
90 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
91 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
92 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
93 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
94 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
95 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
96 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
97 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
98 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
99 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
100 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
101 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
102 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
103 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
104 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
105 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
106 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
107 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
108 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
109 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
110 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
111 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
112 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
113 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
114 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
115 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
116 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
117 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
118 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
119 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
120 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
121 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
122 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
123 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
124 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
125 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
126 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
127 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
128 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
129 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
130 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
131 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
132 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
133 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
134 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
135 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
136 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
137 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
138 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
139 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
140 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
141 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
142 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
143 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
144 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
145 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
146 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
147 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
148 1983تاریخ علوم پزشکیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
149 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
150 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
151 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
152 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
153 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
154 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
155 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
156 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
157 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
158 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
159 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
160 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
161 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
162 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
163 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
164 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
165 1723آسیب شناسیتخصصPathology
166 1724رادیولوژیتخصصRadiology
167 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
168 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
169 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
170 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
171 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
172 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
173 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
174 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
175 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
176 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
177 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
178 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
179 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
180 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
181 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
182 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
183 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
184 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
185 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
186 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
187 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
188 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
189 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
190 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
191 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
192 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
193 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
194 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
195 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
196 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نادر علی

نام: نادر علی


ناظمیان یزدی

نام خانوادگی: ناظمیان یزدی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/12-12:57:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:57:12

مريم

نام: مريم


فرید مجتهدي

نام خانوادگی: فرید مجتهدي


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


118100

شماره نظام: 118100


1398/09/12-12:56:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:56:50

فرزانه

نام: فرزانه


نیکوبین

نام خانوادگی: نیکوبین


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113771

شماره نظام: 113771


1398/09/12-12:33:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:33:53

نعیم

نام: نعیم


نبیان

نام خانوادگی: نبیان


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


161600

شماره نظام: 161600


1398/09/12-12:33:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:33:36

محمد

نام: محمد


شیرخدا

نام خانوادگی: شیرخدا


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86599

شماره نظام: 86599


1398/09/11-12:27:30

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:27:30

مصطفی

نام: مصطفی


حیدریان

نام خانوادگی: حیدریان


فیزیک پزشکی

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1398/09/11-12:24:58

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:24:58

محمد

نام: محمد


فرهادی

نام خانوادگی: فرهادی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24253

شماره نظام: 24253


1398/09/11-12:24:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:24:37

صفورا

نام: صفورا


هوشمند

نام خانوادگی: هوشمند


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/11-12:23:17

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:23:17

مرجان

نام: مرجان


رهنمای فرزامی

نام خانوادگی: رهنمای فرزامی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/11-12:22:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:22:46

آتوسا

نام: آتوسا


قریب

نام خانوادگی: قریب


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/11-12:20:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:20:59

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,028,725

بازدید این صفحه در سال جاری: 62

بازدید این صفحه در ماه جاری: 33

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir