انجمن علمی سرطان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: ایران ,تهران خ مطهری خ میرعماد کوچه 3 پلاک5 طبقه 1 واحد3.;کد پستی :1587947511

تلفن انجمن: 02188518086

نمابر (Fax) انجمن: 02188518087

سایت انجمن: www.ica.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ica.org.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 69 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1385 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 اسماعیل علمی آخونیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
2 منوچهر دوائیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
3 منوچهر کیهانیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
4 صفا نجفیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
5 سیامک شریعت تربقانعضو هیأت مدیره 1392/04/08
6 علی متولی زاده اردکانیعضو علی البدل 1392/04/08
7 بهروز شفقیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
8 ثمین علوی بجستانیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
9 فرید نژاددادگربازرس علی البدل 1392/04/08
10 حسین دارآفرینبازرس 1392/04/08
11 ناصر پارساعضو هیأت مدیره 1398/09/10
12 عبدالله فضل علیزادهعضو هیأت مدیره 1392/04/08
13 فرهاد سمیعیعضو هیأت مدیره 1392/04/08
14 محمد رضا میرعضو هیأت مدیره 1392/04/08
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1110پرستاریکارشناسیNursing
2 1112تکنولوژی پزشکی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
3 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
4 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
5 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
6 1115ماماییکارشناسیMidwifery
7 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
8 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
9 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
10 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
11 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
12 1125علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
13 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
14 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
15 1128رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
16 1129تکنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
17 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
18 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
19 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
20 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
21 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
22 1141مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
23 1223ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسیIndustrial and workplace safety
24 1225فوریتهای پزشکیکارشناسیmedical emergency
25 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
26 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
27 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
28 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
29 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
30 00113رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
31 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
32 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
33 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
34 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
35 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
36 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
37 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
38 1412مدارک پزشکیکارشناسی ارشدMedical informatics
39 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
40 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
41 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
42 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
43 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
44 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
45 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
46 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
47 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
48 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
49 1427کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیکارشناسی ارشدMedical library and information science
50 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
51 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
52 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
53 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
54 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
55 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
56 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
57 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
58 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
59 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
60 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
61 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
62 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
63 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
64 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
65 1454مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
66 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
67 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
68 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
69 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
70 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
71 1467تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
72 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
73 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
74 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
75 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
76 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
77 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
78 1477اکولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
79 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
80 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
81 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
82 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
83 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
84 1490تاریخ علوم پزشکیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
85 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
86 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
87 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
88 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
89 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
90 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
91 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
92 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
93 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
94 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
95 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
96 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
97 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
98 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
99 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
100 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
101 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
102 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
103 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
104 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
105 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
106 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
107 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
108 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
109 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
110 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
111 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
112 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
113 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
114 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
115 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
116 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
117 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
118 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
119 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
120 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
121 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
122 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
123 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
124 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
125 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
126 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
127 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
128 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
129 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
130 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
131 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
132 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
133 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
134 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
135 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
136 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
137 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
138 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
139 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
140 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
141 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
142 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
143 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
144 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
145 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
146 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
147 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
148 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
149 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
150 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
151 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
152 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
153 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
154 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
155 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
156 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
157 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
158 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
159 1723آسیب شناسیتخصصPathology
160 1724رادیولوژیتخصصRadiology
161 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
162 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
163 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
164 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
165 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
166 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
167 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
168 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
169 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
170 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
171 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
172 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
173 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
174 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
175 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
176 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
177 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
178 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
179 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
180 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
181 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
182 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
183 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
184 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
185 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
186 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
187 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
188 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
189 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
190 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نادر علی

نام: نادر علی


ناظمیان یزدی

نام خانوادگی: ناظمیان یزدی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/12-12:57:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:57:12

مريم

نام: مريم


فرید مجتهدي

نام خانوادگی: فرید مجتهدي


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


118100

شماره نظام: 118100


1398/09/12-12:56:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:56:50

فرزانه

نام: فرزانه


نیکوبین

نام خانوادگی: نیکوبین


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113771

شماره نظام: 113771


1398/09/12-12:33:53

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:33:53

نعیم

نام: نعیم


نبیان

نام خانوادگی: نبیان


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


161600

شماره نظام: 161600


1398/09/12-12:33:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/12-12:33:36

محمد

نام: محمد


شیرخدا

نام خانوادگی: شیرخدا


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86599

شماره نظام: 86599


1398/09/11-12:27:30

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:27:30

مصطفی

نام: مصطفی


حیدریان

نام خانوادگی: حیدریان


فیزیک پزشکی

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1398/09/11-12:24:58

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:24:58

محمد

نام: محمد


فرهادی

نام خانوادگی: فرهادی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24253

شماره نظام: 24253


1398/09/11-12:24:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:24:37

صفورا

نام: صفورا


هوشمند

نام خانوادگی: هوشمند


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/11-12:23:17

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:23:17

مرجان

نام: مرجان


رهنمای فرزامی

نام خانوادگی: رهنمای فرزامی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/11-12:22:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:22:46

آتوسا

نام: آتوسا


قریب

نام خانوادگی: قریب


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/09/11-12:20:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/11-12:20:59

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,705

بازدید این صفحه در سال جاری: 72

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir