انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1385

آدرس انجمن: تهران بلوار فرحزادی خیابان حافظی خیابان باران پلاک 3 انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ساختمان شماره 1

تلفن انجمن: 02126743753

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.fnaha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: isahfn@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 71 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 58 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 ربابه شیخ الاسلامرئیس 1392/08/08
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران


1400/03/20

تاریخ آغاز: 1400/03/20

1400/03/20

تاریخ پایان: 1400/03/20


71

تعداد اعضا: 71

36

تعداد آرا: 36


انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران


1395/10/23

تاریخ آغاز: 1395/10/23

1395/10/23

تاریخ پایان: 1395/10/23


286

تعداد اعضا: 286

145

تعداد آرا: 145


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1125علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
3 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
4 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
5 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
6 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
7 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
8 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
9 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
10 14181تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد 
11 1488كنترل مواد خوراكی و آشامیدنیکارشناسی ارشد 
12 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
13 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
14 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
15 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
16 2325علوم تغذیهدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رقیه

نام: رقیه


امتیازی

نام خانوادگی: امتیازی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ت-7420

شماره نظام: ت-7420


1400/03/18-20:46:42

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/18-20:46:42

آرزو

نام: آرزو


رضازاده سرابی

نام خانوادگی: رضازاده سرابی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت-2664

شماره نظام: ت-2664


1400/03/09-11:07:54

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/09-11:07:54

گلبن

نام: گلبن


سهراب

نام خانوادگی: سهراب


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت-801

شماره نظام: ت-801


1400/03/08-20:04:23

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/08-20:04:23

زهرا

نام: زهرا


عبداللهی

نام خانوادگی: عبداللهی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت-3266

شماره نظام: ت-3266


1400/03/06-13:06:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/06-13:06:24

سارا

نام: سارا


صرافی زاده

نام خانوادگی: صرافی زاده


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت-3523

شماره نظام: ت-3523


1400/03/05-18:51:15

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/05-18:51:15

حسن

نام: حسن


دادخواه

نام خانوادگی: دادخواه


علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/03/05-11:16:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/05-11:16:43

رامین

نام: رامین


تقی زاده

نام خانوادگی: تقی زاده


علوم بهداشت در تغذیه

رشته تحصیلی: علوم بهداشت در تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


6769ت

شماره نظام: 6769ت


1400/03/05-11:16:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/05-11:16:53

مهرناز

نام: مهرناز


غنی زاده

نام خانوادگی: غنی زاده


فیزیولوژی ورزش

رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزش


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت 49

شماره نظام: ت 49


1400/02/28-14:55:10

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/28-14:55:10

مجید

نام: مجید


حسن قمی

نام خانوادگی: حسن قمی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت 44

شماره نظام: ت 44


1400/02/28-13:49:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/28-13:49:16

مهرداد

نام: مهرداد


نقی زاده

نام خانوادگی: نقی زاده


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8446

شماره نظام: 8446


1400/02/26-10:47:14

تاریخ تائید عضویت: 1400/02/26-10:47:14

12345678
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,822

بازدید این صفحه در سال جاری: 150

بازدید این صفحه در ماه جاری: 70

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20

بازدید این صفحه در روز جاری: 06

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir