انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: تهران ، کوی نصر (گیشا ) خیابان شهید علییالی ، پلاک 83 طبقه اول

تلفن انجمن: 02188262217

نمابر (Fax) انجمن: 02188262217

سایت انجمن: www.iaimplant.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 188 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 49 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران


1398/07/11

تاریخ آغاز: 1398/07/11

1398/07/11

تاریخ پایان: 1398/07/11


188

تعداد اعضا: 188

129

تعداد آرا: 129


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
2 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
3 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمدرضا

نام: محمدرضا


امجدی

نام خانوادگی: امجدی


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


90358

شماره نظام: 90358


1398/07/09-19:27:57

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/09-19:27:57

مهدی

نام: مهدی


سزاوار

نام خانوادگی: سزاوار


جراحی دهان و فک وصورت

رشته تحصیلی: جراحی دهان و فک وصورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


72976

شماره نظام: 72976


1398/07/09-14:09:08

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/09-14:09:08

مرتضی

نام: مرتضی


بنکدارچیان

نام خانوادگی: بنکدارچیان


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20865

شماره نظام: 20865


1398/07/09-10:07:09

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/09-10:07:09

نیما

نام: نیما


دهقانی

نام خانوادگی: دهقانی


جراحی دهان و فک وصورت

رشته تحصیلی: جراحی دهان و فک وصورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119838

شماره نظام: 119838


1398/07/09-09:28:14

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/09-09:28:14

اشکان

نام: اشکان


محمودی

نام خانوادگی: محمودی


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


124874

شماره نظام: 124874


1398/07/08-16:17:54

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/08-16:17:54

نويد

نام: نويد


درستان

نام خانوادگی: درستان


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


131376

شماره نظام: 131376


1398/07/08-16:18:11

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/08-16:18:11

محمد حسین

نام: محمد حسین


کلانتر معتمدی

نام خانوادگی: کلانتر معتمدی


جراحی دهان و فک وصورت

رشته تحصیلی: جراحی دهان و فک وصورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24222

شماره نظام: 24222


1398/07/08-10:30:26

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/08-10:30:26

فرشید

نام: فرشید


رایتی

نام خانوادگی: رایتی


جراحی دهان و فک وصورت

رشته تحصیلی: جراحی دهان و فک وصورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


32217

شماره نظام: 32217


1398/07/08-09:53:27

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/08-09:53:27

فرزان

نام: فرزان


يونسى

نام خانوادگی: يونسى


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116434

شماره نظام: 116434


1398/07/07-11:15:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/07-11:15:43

بهزاد

نام: بهزاد


هوشمند

نام خانوادگی: هوشمند


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


33603

شماره نظام: 33603


1398/07/07-10:07:10

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/07-10:07:10

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,629,884

بازدید این صفحه در سال جاری: 256

بازدید این صفحه در ماه جاری: 25

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir