انجمن علمی بهداشت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، کتابخانه دانشکده بهداشت کد پستی: 1417613151

تلفن انجمن: 42933087

نمابر (Fax) انجمن: 021-66462267

سایت انجمن: http://iranianpha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: ipha@tums.ac.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 42 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 80 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي بهداشت ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي بهداشت ايران


1399/09/15

تاریخ آغاز: 1399/09/15

1399/09/15

تاریخ پایان: 1399/09/15


43

تعداد اعضا: 43

31

تعداد آرا: 31


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
3 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
4 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
5 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
6 1153بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریهاکارشناسی 
7 1211حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی 
8 11345مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كارکارشناسی 
9 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
10 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
11 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
12 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
13 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
14 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
15 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
16 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
17 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
18 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
19 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
20 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
21 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
22 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
23 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
24 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
25 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
26 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
27 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
28 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
29 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
30 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
31 1842میكروبیولوژیتخصص 
32 2610دکترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شهره

نام: شهره


شاه محمودی صادقی

نام خانوادگی: شاه محمودی صادقی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-2191

شماره نظام: آ-2191


1399/08/10-12:34:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/08/10-12:34:40

الهام

نام: الهام


شکیبازاده

نام خانوادگی: شکیبازاده


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1399/07/07-11:30:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/07-11:30:31

داریوش

نام: داریوش


چیوایی

نام خانوادگی: چیوایی


اقتصاد بهداشت

رشته تحصیلی: اقتصاد بهداشت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1399/05/29-22:25:39

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/29-22:25:39

دکتر علیرضا

نام: دکتر علیرضا


مصداقی نیا

نام خانوادگی: مصداقی نیا


مهندسی بهداشت محیط

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1399/05/28-23:47:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/28-23:47:51

بیژن

نام: بیژن


صدری زاده

نام خانوادگی: صدری زاده


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سیده منیژه

نام: سیده منیژه


حیدرنژادی

نام خانوادگی: حیدرنژادی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

غلامرضا

نام: غلامرضا


مولوی

نام خانوادگی: مولوی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


1936

شماره نظام: 1936


تاریخ تائید عضویت:

سیمین

نام: سیمین


ناصری

نام خانوادگی: ناصری


مهندسی بهداشت محیط

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

زینب

نام: زینب


غضنفری

نام خانوادگی: غضنفری


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


تاریخ تائید عضویت:

علی اشرف

نام: علی اشرف


عیوضی

نام خانوادگی: عیوضی


حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


تاریخ تائید عضویت:

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,029,049

بازدید این صفحه در سال جاری: 99

بازدید این صفحه در ماه جاری: 26

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir