انجمن علمی بهداشت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، کتابخانه دانشکده بهداشت کد پستی: 1417613151

تلفن انجمن: 42933087

نمابر (Fax) انجمن: 021-66462267

سایت انجمن: http://iranianpha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: ipha@tums.ac.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 136 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 48 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي بهداشت ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي بهداشت ايران


1399/09/15

تاریخ آغاز: 1399/09/15

1399/09/15

تاریخ پایان: 1399/09/15


43

تعداد اعضا: 43

31

تعداد آرا: 31


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
3 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
4 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
5 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
6 11345مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كارکارشناسی 
7 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
8 1153بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریهاکارشناسی 
9 1211حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی 
10 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
11 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
12 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
13 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
14 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
15 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
16 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
17 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
18 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
19 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
20 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
21 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
22 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
23 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
24 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
25 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
26 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
27 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
28 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
29 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
30 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
31 1842میكروبیولوژیتخصص 
32 2610دكترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

جمال

نام: جمال


گلشنی

نام خانوادگی: گلشنی


مهندسی بهداشت محیط

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-20:49:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:49:14

سید رسول

نام: سید رسول


دیباجی

نام خانوادگی: دیباجی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-20:51:55

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:51:55

سمیه

نام: سمیه


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


1401/06/18-20:53:38

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:53:38

محمد

نام: محمد


صابری زو

نام خانوادگی: صابری زو


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


9713122001

شماره نظام: 9713122001


1401/06/18-20:55:11

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:55:11

محیا

نام: محیا


الله مرادی

نام خانوادگی: الله مرادی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


1401/06/18-20:55:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:55:59

محمد رضا

نام: محمد رضا


مقصودی

نام خانوادگی: مقصودی


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-20:57:30

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:57:30

گیتا

نام: گیتا


علیزاده

نام خانوادگی: علیزاده


انگل شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-20:58:58

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-20:58:58

مهدی

نام: مهدی


عباسیان

نام خانوادگی: عباسیان


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-21:01:05

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-21:01:05

محمد

نام: محمد


غفوری

نام خانوادگی: غفوری


مهندسی بهداشت محیط

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-21:02:40

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-21:02:40

محمدحسین

نام: محمدحسین


بابایی

نام خانوادگی: بابایی


علوم تشریحی

رشته تحصیلی: علوم تشریحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/06/18-21:04:52

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/18-21:04:52

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,747

بازدید این صفحه در سال جاری: 62

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir