انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: دفتر مرکزی: تهران-خیابان پورسینا-دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه سوم غربی

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 244 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1125علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
2 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
3 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
4 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
5 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
6 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
7 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
8 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
9 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
10 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
11 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مبینا

نام: مبینا


پویامنش

نام خانوادگی: پویامنش


بهداشت و ایمنی مواد غذایی

رشته تحصیلی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/02/01-12:05:24

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/01-12:05:24

امید

نام: امید


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


42490

شماره نظام: 42490


1401/02/01-12:03:56

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/01-12:03:56

راضیه

نام: راضیه


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/02/01-12:07:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/01-12:07:04

زهرا

نام: زهرا


خواجه پور گراکوئی

نام خانوادگی: خواجه پور گراکوئی


مهندسی بهداشت محیط

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1401/02/01-12:08:43

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/01-12:08:43

محمد سعید

نام: محمد سعید


جوادی

نام خانوادگی: جوادی


میکروب شناسی مواد غذایی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی مواد غذایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/02/01-12:10:06

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/01-12:10:06

فرشید

نام: فرشید


خسروی

نام خانوادگی: خسروی


میکروب شناسی مواد غذایی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی مواد غذایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/10/26-17:01:26

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/26-17:01:26

علی

نام: علی


صالحی نسب

نام خانوادگی: صالحی نسب


میکروب شناسی مواد غذایی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی مواد غذایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2839

شماره نظام: 2839


1400/10/26-17:01:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/26-17:01:47

ساناز

نام: ساناز


ندافی مقدم

نام خانوادگی: ندافی مقدم


بهداشت و ایمنی مواد غذایی

رشته تحصیلی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/09/17-11:51:39

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/17-11:51:39

علی

نام: علی


ناصرحجتی رودسری

نام خانوادگی: ناصرحجتی رودسری


بهداشت و ایمنی مواد غذایی

رشته تحصیلی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0000

شماره نظام: 0000


1400/09/17-11:51:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/17-11:51:45

سجاد

نام: سجاد


ایمانی یامچی

نام خانوادگی: ایمانی یامچی


دامپزشکی

رشته تحصیلی: دامپزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


2014467

شماره نظام: 2014467


1400/09/17-11:51:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/17-11:51:51

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,598,613

بازدید این صفحه در سال جاری: 375

بازدید این صفحه در ماه جاری: 33

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir