انجمن علمی جراحان عروق ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران - تجریش بیمارستان شهدای تجریش دفتر انجمن جراحان عروق ایران

تلفن انجمن: 02122721144

نمابر (Fax) انجمن: 02122721144

سایت انجمن: isvs.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: icvsurgeons@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 64 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 8 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سید محمد رضا کلانتر معتمدیعضو هیأت مدیره 1394/12/06
2 حسین همتیعضو هیأت مدیره 1394/12/06
3 محمد هادی سعید مدققعضو هیأت مدیره 1364/12/06
4 محمد رضا ظفرقندینایب رئیس 1364/12/06
5 محمد مظفردبیر 1364/12/06
6 غلامحسین کاظم زادهعضو علی البدل 1394/12/06
7 ناصر ملك پور علمداريبازرس 1394/12/06
8 بیژن عابدیانبازرس 1394/12/06
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان عروق ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان عروق ایران


1398/10/27

تاریخ آغاز: 1398/10/27

1398/10/27

تاریخ پایان: 1398/10/27


63

تعداد اعضا: 63

49

تعداد آرا: 49


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2138جراحی عروقفلوشیپ 
2 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سيد مسعود

نام: سيد مسعود


موسوي

نام خانوادگی: موسوي


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


100943

شماره نظام: 100943


1398/11/07-13:21:55

تاریخ تائید عضویت: 1398/11/07-13:21:55

جواد

نام: جواد


سلیمی

نام خانوادگی: سلیمی


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


34045

شماره نظام: 34045


1398/10/23-14:55:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/23-14:55:59

فرشته

نام: فرشته


سلیمی

نام خانوادگی: سلیمی


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


59691

شماره نظام: 59691


1398/10/12-12:28:29

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/12-12:28:29

علیرضا

نام: علیرضا


کلانتر معتمدی

نام خانوادگی: کلانتر معتمدی


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


52616

شماره نظام: 52616


1398/10/13-17:16:18

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/13-17:16:18

ایرج

نام: ایرج


فاضل

نام خانوادگی: فاضل


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


12467

شماره نظام: 12467


1398/09/23-12:08:36

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/23-12:08:36

محمد رضا

نام: محمد رضا


طوبائی بابازاد

نام خانوادگی: طوبائی بابازاد


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


76718

شماره نظام: 76718


1398/08/25-10:12:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/25-10:12:04

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


طاهری

نام خانوادگی: طاهری


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


33936

شماره نظام: 33936


1398/09/07-12:50:29

تاریخ تائید عضویت: 1398/09/07-12:50:29

بیژن

نام: بیژن


عابدیان

نام خانوادگی: عابدیان


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


39653

شماره نظام: 39653


1398/10/12-13:00:28

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/12-13:00:28

حسین

نام: حسین


حجتی

نام خانوادگی: حجتی


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


25870

شماره نظام: 25870


1398/08/24-18:17:38

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/24-18:17:38

سید محمد رضا

نام: سید محمد رضا


کلانتر معتمدی

نام خانوادگی: کلانتر معتمدی


جراحی عروق

رشته تحصیلی: جراحی عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


18777

شماره نظام: 18777


1398/08/22-21:10:25

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/22-21:10:25

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,629,959

بازدید این صفحه در سال جاری: 134

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir