انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1380

آدرس انجمن: گیشا- خ علیالی غربی- پ 83

تلفن انجمن: 02188271967

نمابر (Fax) انجمن: 02188271945

سایت انجمن: iacrd.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 197 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 26 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محممد باقر رضوانیرئیس 1395/04/27
2 کیوان ساعتیدبیر 1395/04/27
3 مهدی عباسیخزانه دار 1395/04/27
4 سمیرا براریعضو هیأت مدیره 1395/04/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران


1398/02/19

تاریخ آغاز: 1398/02/19

1398/02/19

تاریخ پایان: 1398/02/19


197

تعداد اعضا: 197

105

تعداد آرا: 105


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

وحیده

نام: وحیده


معتمدالصنایع

نام خانوادگی: معتمدالصنایع


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هدی

نام: هدی


پویان فر

نام خانوادگی: پویان فر


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هدی

نام: هدی


صفایی

نام خانوادگی: صفایی


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هاله

نام: هاله


ولی زاده

نام خانوادگی: ولی زاده


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

هاله

نام: هاله


کاظمی یزدی

نام خانوادگی: کاظمی یزدی


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نیلوفر

نام: نیلوفر


معین

نام خانوادگی: معین


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نیلوفر

نام: نیلوفر


کیانوش راد

نام خانوادگی: کیانوش راد


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نیره

نام: نیره


بیات

نام خانوادگی: بیات


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نگین

نام: نگین


نصوحی

نام خانوادگی: نصوحی


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بيتا

نام: بيتا


لاچين

نام خانوادگی: لاچين


دندانپزشكی ترمیمی

رشته تحصیلی: دندانپزشكی ترمیمی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


75038

شماره نظام: 75038


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,578

بازدید این صفحه در سال جاری: 189

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir