انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: تهران: خیابان شریعتی ـ بالاتر از حسینیه ارشاد ـ بیمارستان کودکان مفید ـ ساختمان اداری ـ طبقه2

تلفن انجمن: 02122256924

نمابر (Fax) انجمن: 02122919303

سایت انجمن: https://icans.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: neuro.child@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 59 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 87 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 پروانه کریم زادهعضو هیأت مدیره 1397/10/11
2 ساسان ساکتعضو هیأت مدیره 1397/10/11
3 محمد غفرانیرئیس 1379/09/12
4 محمود محمدینایب رئیس 1397/10/11
5 محمد مهدی ناصحیدبیر 1397/10/11
6 رضا شروین بدوعضو علی البدل 1397/10/11
7 علي نيكخواهعضو علی البدل 1397/10/11
8 محمودرضا اشرفیبازرس 1397/10/11
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
2 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

شهروز

نام: شهروز


معصوم

نام خانوادگی: معصوم


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


86637

شماره نظام: 86637


1401/03/30-09:15:53

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/30-09:15:53

حسین

نام: حسین


شجاع الدینی اردکانی

نام خانوادگی: شجاع الدینی اردکانی


مغز و اعصاب کودکان

رشته تحصیلی: مغز و اعصاب کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


87425

شماره نظام: 87425


1401/03/28-09:55:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/28-09:55:44

شیما

نام: شیما


ایمان نژاد

نام خانوادگی: ایمان نژاد


مغز و اعصاب کودکان

رشته تحصیلی: مغز و اعصاب کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


129084

شماره نظام: 129084


1401/03/24-19:48:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/24-19:48:59

مريم

نام: مريم


كچوئي

نام خانوادگی: كچوئي


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


137961

شماره نظام: 137961


1401/03/24-19:49:30

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/24-19:49:30

حسین

نام: حسین


اسلامیه

نام خانوادگی: اسلامیه


مغز و اعصاب کودکان

رشته تحصیلی: مغز و اعصاب کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


92929

شماره نظام: 92929


1401/03/17-11:38:56

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/17-11:38:56

حسین

نام: حسین


فرشادمقدم

نام خانوادگی: فرشادمقدم


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


107493

شماره نظام: 107493


1399/11/05-12:11:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/05-12:11:40

مائده

نام: مائده


مجیدی نژاد

نام خانوادگی: مجیدی نژاد


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114633

شماره نظام: 114633


1399/05/21-11:48:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/21-11:48:00

فرزاد

نام: فرزاد


احمدآبادی

نام خانوادگی: احمدآبادی


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


69507

شماره نظام: 69507


تاریخ تائید عضویت:

غلامرضا

نام: غلامرضا


جلودار

نام خانوادگی: جلودار


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


48250

شماره نظام: 48250


تاریخ تائید عضویت:

تكتم

نام: تكتم


موسويان

نام خانوادگی: موسويان


اعصاب كودكان

رشته تحصیلی: اعصاب كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


١٠١٥٠٨

شماره نظام: ١٠١٥٠٨


تاریخ تائید عضویت:

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,219,529

بازدید این صفحه در سال جاری: 97

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir