انجمن علمی علوم اعصاب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: تهران، اتوبان شهید همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، گروه علوم اعصاب

تلفن انجمن: 02186704833

نمابر (Fax) انجمن: 02188622687

سایت انجمن: www.insorg.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@insorg.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 90 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 185 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی علوم اعصاب ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی علوم اعصاب ایران


1400/10/02

تاریخ آغاز: 1400/10/02

1400/10/02

تاریخ پایان: 1400/10/02


84

تعداد اعضا: 84

62

تعداد آرا: 62


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 14122روانشناسی بالینی كودك و نوجوانکارشناسی ارشد 
2 14177روانشناسی سلامتکارشناسی ارشد 
3 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
4 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
5 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
6 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
7 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
8 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
9 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
10 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
11 1436کار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
12 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
13 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
14 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
15 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
16 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
17 14108بیوفیزیککارشناسی ارشدBiophysics
18 14170بیوشیمی پایهکارشناسی ارشدBiochemistry
19 1995بیوفیزیکدکترای تخصصی (PhD)Biophysics
20 19114بیوشیمیدکترای تخصصی (PhD)Biochemistry
21 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
22 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
23 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
24 19142آینده پژوهی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
25 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
26 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
27 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
28 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
29 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
30 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
31 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
32 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
33 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
34 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
35 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
36 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
37 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
38 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
39 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
40 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
41 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
42 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
43 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
44 1948پروتئومیکس کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
45 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
46 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
47 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
48 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
49 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
50 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
51 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
52 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
53 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
54 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
55 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
56 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
57 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
58 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
59 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
60 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
61 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
62 2321روان شناسی بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
63 2346شنوایی شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
64 2341علوم اعصابدكتری تخصصی پژوهشی 
65 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
66 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
67 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
68 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
69 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
70 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
71 1723آسیب شناسیتخصصPathology
72 1724رادیولوژیتخصصRadiology
73 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
74 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
75 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
76 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
77 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
78 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
79 2121اتولوژی و نورواتولوژیفلوشیپ 
80 2129استروتاكسی و فانكشنال مغز و اعصابفلوشیپ 
81 21115بیماریهای عروقی مغز و سکته مغزی (استروک)فلوشیپ 
82 21174بیماریهای نوروماسکولرفلوشیپ 
83 2148بیهوشی مغز و اعصابفلوشیپ 
84 21119جراحی مغز و اعصاب كودكانفلوشیپ 
85 21168روانپزشکی سالمندانفلوشیپ 
86 21160روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاریفلوشیپ 
87 21113روان درمانیفلوشیپ 
88 21109صرعفلوشیپ 
89 21162طب توانبخشی ضایعات نخاعی و ستون فقراتفلوشیپ 
90 2195طب خوابفلوشیپ 
91 2159طب روان تنیفلوشیپ 
92 21178طب روان جنسیفلوشیپ 
93 2193نوروفیزیولوژی بالینی كودكانفلوشیپ 
94 21163نوروواسکولار اینترونشنفلوشیپ 
95 2112ویتره و رتین (سگمان خلفی)فلوشیپ 
96 2177سم شناسی بالینی و مسمومیتهافلوشیپ 
97 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
98 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
99 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
100 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

راحله

نام: راحله


رفائی

نام خانوادگی: رفائی


مطالعات اعتیاد

رشته تحصیلی: مطالعات اعتیاد


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


77589

شماره نظام: 77589


1400/10/09-20:17:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-20:17:59

لیلا

نام: لیلا


کریمی زندی

نام خانوادگی: کریمی زندی


علوم اعصاب

رشته تحصیلی: علوم اعصاب


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/10/09-18:34:22

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-18:34:22

اصغر

نام: اصغر


پرویشان

نام خانوادگی: پرویشان


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/10/09-18:18:37

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-18:18:37

محمد علی

نام: محمد علی


نظری

نام خانوادگی: نظری


علوم اعصاب

رشته تحصیلی: علوم اعصاب


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/10/09-18:20:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-18:20:03

احمد

نام: احمد


شاکرحسینی

نام خانوادگی: شاکرحسینی


روانشناسی بالینی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


22335

شماره نظام: 22335


1400/10/09-18:07:52

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-18:07:52

مریم

نام: مریم


فرهی زاده

نام خانوادگی: فرهی زاده


علوم اعصاب

رشته تحصیلی: علوم اعصاب


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


9611559005

شماره نظام: 9611559005


1400/10/09-18:26:55

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-18:26:55

محمد

نام: محمد


قدیری وصفی

نام خانوادگی: قدیری وصفی


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


39893

شماره نظام: 39893


1400/10/09-18:29:05

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/09-18:29:05

فضه

نام: فضه


حسین زاده

نام خانوادگی: حسین زاده


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/09/30-22:46:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/30-22:46:43

حکیمه

نام: حکیمه


کوه پیما

نام خانوادگی: کوه پیما


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/09/30-18:08:33

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/30-18:08:33

میرشهرام

نام: میرشهرام


صفری

نام خانوادگی: صفری


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/09/30-17:17:40

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/30-17:17:40

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,029,062

بازدید این صفحه در سال جاری: 79

بازدید این صفحه در ماه جاری: 29

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir