انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 94 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران


1396/06/24

تاریخ آغاز: 1396/06/24

1396/06/24

تاریخ پایان: 1396/06/24


89

تعداد اعضا: 89

71

تعداد آرا: 71


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سپیده

نام: سپیده


باقری

نام خانوادگی: باقری


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95744

شماره نظام: 95744


1401/07/25-12:17:52

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/25-12:17:52

آيسان

نام: آيسان


سلامي خانشان

نام خانوادگی: سلامي خانشان


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


117786

شماره نظام: 117786


1401/07/25-12:17:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/25-12:17:57

مریم

نام: مریم


حبیبی

نام خانوادگی: حبیبی


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68465

شماره نظام: 68465


1401/07/25-12:18:02

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/25-12:18:02

مولود

نام: مولود


صفاري راد

نام خانوادگی: صفاري راد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


97610

شماره نظام: 97610


1401/07/25-12:17:40

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/25-12:17:40

رامین

نام: رامین


اسدی

نام خانوادگی: اسدی


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


94765

شماره نظام: 94765


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


وفادار

نام خانوادگی: وفادار


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


110903

شماره نظام: 110903


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


AMINZADEH

نام خانوادگی: AMINZADEH


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


36388

شماره نظام: 36388


تاریخ تائید عضویت:

عباس

نام: عباس


رشاد

نام خانوادگی: رشاد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


11347

شماره نظام: 11347


تاریخ تائید عضویت:

ایرج

نام: ایرج


ایرانزاد

نام خانوادگی: ایرانزاد


غدد درون ریز کودکان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز کودکان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


363

شماره نظام: 363


تاریخ تائید عضویت:

شهلا

نام: شهلا


وزیری اسفرجانی

نام خانوادگی: وزیری اسفرجانی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


21682

شماره نظام: 21682


تاریخ تائید عضویت:

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,781

بازدید این صفحه در سال جاری: 117

بازدید این صفحه در ماه جاری: 65

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 42

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir