انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 142 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران


1396/06/24

تاریخ آغاز: 1396/06/24

1396/06/24

تاریخ پایان: 1396/06/24


89

تعداد اعضا: 89

71

تعداد آرا: 71


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهدخت

نام: مهدخت


مهرآمیز

نام خانوادگی: مهرآمیز


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


151831

شماره نظام: 151831


1402/06/28-15:06:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-15:06:13

مونا

نام: مونا


لطیفی

نام خانوادگی: لطیفی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


58627

شماره نظام: 58627


1402/06/28-15:05:37

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-15:05:37

احسان

نام: احسان


خوش نژاد افخم

نام خانوادگی: خوش نژاد افخم


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


121004

شماره نظام: 121004


1402/06/28-15:05:20

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-15:05:20

نرگس

نام: نرگس


حبیبیان

نام خانوادگی: حبیبیان


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


72838

شماره نظام: 72838


1402/06/28-15:05:02

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-15:05:02

محمدمهدی

نام: محمدمهدی


کرم بین

نام خانوادگی: کرم بین


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


21973

شماره نظام: 21973


1402/06/28-15:03:10

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-15:03:10

پیام

نام: پیام


سامعی

نام خانوادگی: سامعی


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


103220

شماره نظام: 103220


1402/06/28-15:00:50

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-15:00:50

سمیه

نام: سمیه


هاشمیان

نام خانوادگی: هاشمیان


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


114554

شماره نظام: 114554


1402/06/28-14:57:47

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-14:57:47

فروغ

نام: فروغ


صاکی

نام خانوادگی: صاکی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


99983

شماره نظام: 99983


1402/06/28-14:57:12

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-14:57:12

الهه

نام: الهه


گل وردی

نام خانوادگی: گل وردی


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


120185

شماره نظام: 120185


1402/06/28-14:56:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-14:56:31

پيام

نام: پيام


سبحاني

نام خانوادگی: سبحاني


غدد كودكان

رشته تحصیلی: غدد كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


60917

شماره نظام: 60917


1402/06/28-14:55:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-14:55:11

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,495

بازدید این صفحه در سال جاری: 294

بازدید این صفحه در ماه جاری: 09

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir