انجمن علمی گفتار درمانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /00/

آدرس انجمن: تهران-پیچ شمران، خیابان شهید حمید نورمحمدی، خیابان انقلاب، طبقه همکف، پلاک 336

تلفن انجمن: 09198272445

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www,slp.iranslp.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: slp.iranslp@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 209 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 63 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران


1400/12/28

تاریخ آغاز: 1400/12/28

1400/12/28

تاریخ پایان: 1400/12/28


209

تعداد اعضا: 209

189

تعداد آرا: 189


انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران


1398/11/17

تاریخ آغاز: 1398/11/17

1398/11/17

تاریخ پایان: 1398/11/17


191

تعداد اعضا: 191

115

تعداد آرا: 115


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
2 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
3 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نسیم

نام: نسیم


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2649

شماره نظام: 2649


1400/12/26-23:21:21

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/26-23:21:21

حسین

نام: حسین


نظری

نام خانوادگی: نظری


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ1618

شماره نظام: گ1618


1400/12/26-21:32:49

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/26-21:32:49

رقیه

نام: رقیه


ناوندی

نام خانوادگی: ناوندی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ-741

شماره نظام: گ-741


1400/12/26-21:32:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/26-21:32:57

ایرج

نام: ایرج


داداش پور

نام خانوادگی: داداش پور


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


گ_998

شماره نظام: گ_998


1400/12/26-21:33:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/26-21:33:03

محدرضا

نام: محدرضا


صاحب الزمانی

نام خانوادگی: صاحب الزمانی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


3363

شماره نظام: 3363


1400/12/25-16:10:46

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/25-16:10:46

زهرا

نام: زهرا


گلی پور شرامین

نام خانوادگی: گلی پور شرامین


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1372 گ

شماره نظام: 1372 گ


1400/12/25-16:10:56

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/25-16:10:56

ندا

نام: ندا


عزیزی عطا

نام خانوادگی: عزیزی عطا


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


گ-1369

شماره نظام: گ-1369


1400/12/25-16:11:06

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/25-16:11:06

منوره

نام: منوره


توکلی

نام خانوادگی: توکلی


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1652

شماره نظام: 1652


1400/12/25-09:24:08

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/25-09:24:08

نجمه

نام: نجمه


سعادتمند

نام خانوادگی: سعادتمند


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1733

شماره نظام: 1733


1400/12/24-20:40:29

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/24-20:40:29

سرور

نام: سرور


دادگرمهر

نام خانوادگی: دادگرمهر


گفتار درمانی

رشته تحصیلی: گفتار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


گ-2547

شماره نظام: گ-2547


1400/12/24-20:40:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/24-20:40:43

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,670

بازدید این صفحه در سال جاری: 259

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir