انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 85 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 127 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایران


1400/07/22

تاریخ آغاز: 1400/07/22

1400/07/22

تاریخ پایان: 1400/07/22


82

تعداد اعضا: 82

42

تعداد آرا: 42


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
2 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
3 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


141945

شماره نظام: 141945


1401/09/06-09:30:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/06-09:30:44

مژگان

نام: مژگان


كريمي

نام خانوادگی: كريمي


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


90054

شماره نظام: 90054


1401/09/06-09:31:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/06-09:31:04

پروانه

نام: پروانه


عبداللهيان صومعه سرايى

نام خانوادگی: عبداللهيان صومعه سرايى


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


41649

شماره نظام: 41649


1401/09/06-09:31:12

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/06-09:31:12

سوسن

نام: سوسن


ضیائی

نام خانوادگی: ضیائی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


34730

شماره نظام: 34730


1400/07/19-17:11:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-17:11:03

سپیده

نام: سپیده


امین صادقیه

نام خانوادگی: امین صادقیه


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


32484

شماره نظام: 32484


1400/07/19-16:19:01

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-16:19:01

فاطمه

نام: فاطمه


قائم مقامی

نام خانوادگی: قائم مقامی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17144

شماره نظام: 17144


1400/07/19-02:06:04

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-02:06:04

فاطمه

نام: فاطمه


دستیار

نام خانوادگی: دستیار


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


146580

شماره نظام: 146580


1400/07/19-02:05:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-02:05:24

محدثه

نام: محدثه


عالمی

نام خانوادگی: عالمی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


128229

شماره نظام: 128229


1400/07/19-02:05:30

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-02:05:30

فرشته

نام: فرشته


باغبانی

نام خانوادگی: باغبانی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


50419

شماره نظام: 50419


1400/07/19-02:05:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-02:05:35

شبنم

نام: شبنم


مددی سنجانی

نام خانوادگی: مددی سنجانی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116402

شماره نظام: 116402


1400/07/03-11:33:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/03-11:33:02

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,812

بازدید این صفحه در سال جاری: 39

بازدید این صفحه در ماه جاری: 20

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir