انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: /00/

آدرس انجمن: تهران -میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر- خیابان پنجم-پلاک 11- طبقه همکف

تلفن انجمن: 02188480161

نمابر (Fax) انجمن: 02188480160

سایت انجمن: www.ihma.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 116 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
2 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
3 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
4 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
5 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
6 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
7 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
8 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
9 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ابوالفضل

نام: ابوالفضل


فقیهی

نام خانوادگی: فقیهی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2515

شماره نظام: 2515


1401/11/12-15:06:05

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/12-15:06:05

مهدی

نام: مهدی


غرسی منشادی

نام خانوادگی: غرسی منشادی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/10/01-19:43:46

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/01-19:43:46

عباس

نام: عباس


گمار

نام خانوادگی: گمار


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/09/08-16:23:13

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/08-16:23:13

کیوان

نام: کیوان


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


98178675

شماره نظام: 98178675


1401/08/17-12:27:56

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/17-12:27:56

مهسا

نام: مهسا


قورچیان

نام خانوادگی: قورچیان


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/08/17-12:28:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/17-12:28:14

شهرام

نام: شهرام


توفیقی

نام خانوادگی: توفیقی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


23538

شماره نظام: 23538


1401/08/10-16:13:11

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/10-16:13:11

مناف

نام: مناف


عبدی

نام خانوادگی: عبدی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/08/07-15:42:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/07-15:42:04

محمد

نام: محمد


مسگرپور امیری

نام خانوادگی: مسگرپور امیری


اقتصاد سلامت

رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/08/07-15:41:47

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/07-15:41:47

مریم

نام: مریم


یعقوبی

نام خانوادگی: یعقوبی


مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/08/07-13:51:24

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/07-13:51:24

طه

نام: طه


نصیری

نام خانوادگی: نصیری


سیاست گذاری سلامت

رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/08/07-10:36:00

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/07-10:36:00

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,755,528

بازدید این صفحه در سال جاری: 505

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir