انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: آدرس دبیرخانه: کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

تلفن انجمن: 034-31325406

نمابر (Fax) انجمن: 034-31325418

سایت انجمن: www.irmia.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: دبیرخانه: info@irmia.ir کمیته انتخابات: election1402@irmia.ir مدیر سایت: irmia.info@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 86 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 لیلا احمدیانعضو هیأت مدیره 1398/04/25 1402/11/04
2 کامبیز بهاالدین بیگیرئیس 1398/04/25 1402/11/04
3 شراره رستم نیاکان کلهرینایب رئیس 1398/04/25 1402/11/04
4 رضا ربیعیدبیر 1398/04/25 1402/11/04
5 امید پورنیکخزانه دار 1398/04/25 1402/11/04
6 علیرضا آتشیعضو علی البدل 1398/04/25 1402/11/04
7 شهرام طهماسبیانعضو علی البدل 1398/04/25 1402/11/04
8 حسن وکیلی ارکیبازرس 1398/04/25 1402/11/04
9 مسعود امن زادهبازرس علی البدل 1398/04/25 1402/11/04
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران


1402/11/04

تاریخ آغاز: 1402/11/04

1402/11/04

تاریخ پایان: 1402/11/04


86

تعداد اعضا: 86

70

تعداد آرا: 70


انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران


1398/04/25

تاریخ آغاز: 1398/04/25

1398/04/25

تاریخ پایان: 1398/04/25


84

تعداد اعضا: 84

70

تعداد آرا: 70


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
2 2359انفورماتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سیدحمید

نام: سیدحمید


نادری

نام خانوادگی: نادری


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/11/01-09:30:21

تاریخ تائید عضویت: 1402/11/01-09:30:21

راحله

نام: راحله


سالاری

نام خانوادگی: سالاری


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/19-13:08:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/19-13:08:23

رضا

نام: رضا


فردوسی بیرامی

نام خانوادگی: فردوسی بیرامی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/15-20:53:26

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/15-20:53:26

ژاله

نام: ژاله


شوشتریان ملاک

نام خانوادگی: شوشتریان ملاک


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1402/10/15-19:19:19

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/15-19:19:19

شکوفه

نام: شکوفه


اعلایی

نام خانوادگی: اعلایی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/11-04:40:52

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/11-04:40:52

هاله

نام: هاله


آیت اللهی

نام خانوادگی: آیت اللهی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


-

شماره نظام: -


1402/10/09-21:07:21

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/09-21:07:21

حبیب اله

نام: حبیب اله


پیرنژاد

نام خانوادگی: پیرنژاد


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


73781

شماره نظام: 73781


1402/10/09-13:08:22

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/09-13:08:22

آزاده

نام: آزاده


کامل قالی باف

نام خانوادگی: کامل قالی باف


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/09-12:28:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/09-12:28:31

امیرعباس

نام: امیرعباس


عزیزی

نام خانوادگی: عزیزی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/09-12:18:20

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/09-12:18:20

معصومه

نام: معصومه


عباسی

نام خانوادگی: عباسی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


-

شماره نظام: -


1402/10/09-12:14:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/09-12:14:31

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,807,126

بازدید این صفحه در سال جاری: 38

بازدید این صفحه در ماه جاری: 01

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir