انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1392

آدرس انجمن: تهران انتهای شریعتی اول دربند دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی

تلفن انجمن: 02122747373

نمابر (Fax) انجمن: 02122721152

سایت انجمن: WWW.IRAMI.IR

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 84 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 18 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 رضا صفدریعضو هیأت مدیره 1392/02/28
2 مهران مقصودلوعضو هیأت مدیره 1392/02/28
3 حمید مقدسیرئیس 1392/02/28
4 حسین ریاضیدبیر 1392/02/28
5 رضا ربیعیخزانه دار 1392/02/28
6 شهرام طهماسبیانبازرس 1392/02/28
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران


1398/04/25

تاریخ آغاز: 1398/04/25

1398/04/25

تاریخ پایان: 1398/04/25


84

تعداد اعضا: 84

70

تعداد آرا: 70


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
2 1462انفورماتیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Informatics
3 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
4 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
5 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
6 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مسعود

نام: مسعود


امن زاده

نام خانوادگی: امن زاده


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

نگیسا

نام: نگیسا


سیدی

نام خانوادگی: سیدی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اکرم

نام: اکرم


واحدی

نام خانوادگی: واحدی


فناوری اطلاعات سلامت

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات سلامت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

عاطفه

نام: عاطفه


صدیق نیا

نام خانوادگی: صدیق نیا


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

الهام

نام: الهام


نظری

نام خانوادگی: نظری


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

شیوا

نام: شیوا


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مجتبی

نام: مجتبی


پورمهدی

نام خانوادگی: پورمهدی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

خدیجه

نام: خدیجه


مولایی

نام خانوادگی: مولایی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

پریناز

نام: پریناز


تبری

نام خانوادگی: تبری


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ثریا

نام: ثریا


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,740

بازدید این صفحه در سال جاری: 160

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir