انجمن علمی آمار زیستی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1393

آدرس انجمن: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن انجمن: 021-88989123

نمابر (Fax) انجمن: 021-88989127

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: iranian.biostatistics@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 168 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 22 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی یاسریعضو هیأت مدیره 1393/11/14
2 کاظم محمدرئیس 1393/11/14
3 محمود محمودی مجدآبادی فراهانینایب رئیس 1393/11/14
4 حجت زراعتیدبیر 1393/11/14
5 انوشیروان کاظم نژاد لیلیخزانه دار 1393/11/14
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آمار زیستی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آمار زیستی ایران


1400/11/13

تاریخ آغاز: 1400/11/13

1400/11/13

تاریخ پایان: 1400/11/13


168

تعداد اعضا: 168

143

تعداد آرا: 143


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
2 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


گنجی

نام خانوادگی: گنجی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/11/04-07:20:11

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/04-07:20:11

حسین

نام: حسین


رضایی علی آبادی

نام خانوادگی: رضایی علی آبادی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/11/04-07:21:36

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/04-07:21:36

سیده محبوبه

نام: سیده محبوبه


سیدعباسی

نام خانوادگی: سیدعباسی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/11/02-07:41:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/02-07:41:35

سمیه

نام: سمیه


خلیلی

نام خانوادگی: خلیلی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/11/02-10:45:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/02-10:45:43

دانیال

نام: دانیال


برهمندزاده

نام خانوادگی: برهمندزاده


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/11/02-11:33:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/02-11:33:43

علی اصغر

نام: علی اصغر


اخلاقی

نام خانوادگی: اخلاقی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/10/27-07:27:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/27-07:27:47

فرزانه

نام: فرزانه


امان پور

نام خانوادگی: امان پور


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/11/02-11:57:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/02-11:57:47

مریم

نام: مریم


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/10/26-07:25:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/26-07:25:43

احد

نام: احد


علیزاده

نام خانوادگی: علیزاده


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/10/25-07:45:27

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/25-07:45:27

سمیه

نام: سمیه


برمر

نام خانوادگی: برمر


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/10/25-07:39:40

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/25-07:39:40

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,727

بازدید این صفحه در سال جاری: 330

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 41

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir