انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1389

آدرس انجمن: تهران- خ ستارخان- خ نیایش- خ شهید مازیار منصوری- مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی- انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

تلفن انجمن: 02164352127

نمابر (Fax) انجمن: 02166501113 داخلی 6

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 84 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 56 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان عمومی درون‌بین ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان عمومی درون‌بین ایران


1400/06/25

تاریخ آغاز: 1400/06/25

1400/06/25

تاریخ پایان: 1400/06/25


84

تعداد اعضا: 84

45

تعداد آرا: 45


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
2 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
3 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
4 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محسن

نام: محسن


محمودیه دهکردی

نام خانوادگی: محمودیه دهکردی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


35274

شماره نظام: 35274


1400/06/22-16:10:27

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-16:10:27

پیمان

نام: پیمان


علی بیگی

نام خانوادگی: علی بیگی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


74063

شماره نظام: 74063


1400/06/22-11:02:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-11:02:47

محسن

نام: محسن


سوری

نام خانوادگی: سوری


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


94344

شماره نظام: 94344


1400/06/22-08:07:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-08:07:32

زهره

نام: زهره


ضرغامی فرد

نام خانوادگی: ضرغامی فرد


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


123

شماره نظام: 123


1400/06/22-07:52:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-07:52:16

نادر

نام: نادر


معین وزیری

نام خانوادگی: معین وزیری


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


140421

شماره نظام: 140421


1400/06/22-07:43:41

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-07:43:41

محمدرضا

نام: محمدرضا


عبدالحسینی

نام خانوادگی: عبدالحسینی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


86522

شماره نظام: 86522


1400/06/22-07:33:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-07:33:07

فولاد

نام: فولاد


اقبالی

نام خانوادگی: اقبالی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


826

شماره نظام: 826


1400/06/22-07:23:36

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-07:23:36

سحر

نام: سحر


میرزائی

نام خانوادگی: میرزائی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


116312

شماره نظام: 116312


1400/06/13-07:25:56

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/13-07:25:56

سیدستار

نام: سیدستار


دارابی

نام خانوادگی: دارابی


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


98630

شماره نظام: 98630


1400/06/10-09:27:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/10-09:27:47

پدرام

نام: پدرام


طالبیان

نام خانوادگی: طالبیان


جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)

رشته تحصیلی: جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


115720

شماره نظام: 115720


1400/05/06-10:33:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/06-10:33:16

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,285

بازدید این صفحه در سال جاری: 346

بازدید این صفحه در ماه جاری: 48

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir