انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: ایران، تهران، کوی نصر (گیشا)، خیابان علیایی، پلاک 83

تلفن انجمن: 02188230528

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: iaomfm.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iaomm.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 52 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران


1402/06/30

تاریخ آغاز: 1402/06/30

1402/06/30

تاریخ پایان: 1402/06/30


52

تعداد اعضا: 52

46

تعداد آرا: 46


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران


1400/08/28

تاریخ آغاز: 1400/08/28

1400/08/28

تاریخ پایان: 1400/08/28


161

تعداد اعضا: 161

147

تعداد آرا: 147


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مسعود

نام: مسعود


حاتمی

نام خانوادگی: حاتمی


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


127808

شماره نظام: 127808


1402/06/28-22:45:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-22:45:24

مینا

نام: مینا


محبیان

نام خانوادگی: محبیان


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129946

شماره نظام: 129946


1402/06/28-22:16:25

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-22:16:25

نگین

نام: نگین


سمیعی

نام خانوادگی: سمیعی


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


141721

شماره نظام: 141721


1402/06/28-22:16:37

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-22:16:37

آرش

نام: آرش


عزیزی

نام خانوادگی: عزیزی


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/06/28-16:51:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-16:51:38

محدثه

نام: محدثه


داوری

نام خانوادگی: داوری


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


161343

شماره نظام: 161343


1402/06/28-08:26:19

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-08:26:19

مهسا

نام: مهسا


کوچکی

نام خانوادگی: کوچکی


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


165402

شماره نظام: 165402


1402/06/28-07:51:26

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-07:51:26

ندا

نام: ندا


محمدپور

نام خانوادگی: محمدپور


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125589

شماره نظام: 125589


1402/06/28-05:41:00

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-05:41:00

نرجس

نام: نرجس


اکبری

نام خانوادگی: اکبری


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


74483

شماره نظام: 74483


1402/06/28-00:24:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/28-00:24:59

خاطره

نام: خاطره


اکبری

نام خانوادگی: اکبری


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116813

شماره نظام: 116813


1402/06/27-22:46:54

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/27-22:46:54

آوا

نام: آوا


تقی‌زاده ریابی

نام خانوادگی: تقی‌زاده ریابی


بیماریهای دهان وفك و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفك و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


168800

شماره نظام: 168800


1402/06/27-16:40:46

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/27-16:40:46

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,561

بازدید این صفحه در سال جاری: 175

بازدید این صفحه در ماه جاری: 10

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir