انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: ایران، تهران، کوی نصر (گیشا)، خیابان علیایی، پلاک 83

تلفن انجمن: 02188230528

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: iaomfm.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iaomm.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 161 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران


1400/08/28

تاریخ آغاز: 1400/08/28

1400/08/28

تاریخ پایان: 1400/08/28


161

تعداد اعضا: 161

147

تعداد آرا: 147


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

آیلا

نام: آیلا


بهرامیان

نام خانوادگی: بهرامیان


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119721

شماره نظام: 119721


1400/08/26-13:36:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/26-13:36:07

شیما

نام: شیما


فتحی

نام خانوادگی: فتحی


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125394

شماره نظام: 125394


1400/08/26-13:36:22

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/26-13:36:22

هاجر

نام: هاجر


شکیباصفت

نام خانوادگی: شکیباصفت


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


131860

شماره نظام: 131860


1400/08/26-13:36:36

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/26-13:36:36

هدی

نام: هدی


فرمان آرا

نام خانوادگی: فرمان آرا


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


118286

شماره نظام: 118286


1400/08/23-16:58:01

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/23-16:58:01

یلدا

نام: یلدا


الهام

نام خانوادگی: الهام


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136596

شماره نظام: 136596


1400/08/23-20:27:30

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/23-20:27:30

زهرا

نام: زهرا


رنجبر

نام خانوادگی: رنجبر


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125255

شماره نظام: 125255


1400/08/22-11:47:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/22-11:47:25

ندا

نام: ندا


محمدپور

نام خانوادگی: محمدپور


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


125589

شماره نظام: 125589


1400/08/21-23:19:41

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/21-23:19:41

فاطمه

نام: فاطمه


نشاط

نام خانوادگی: نشاط


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


99321

شماره نظام: 99321


1400/08/21-19:35:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/21-19:35:32

آرزو

نام: آرزو


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129924

شماره نظام: 129924


1400/08/20-23:35:55

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/20-23:35:55

محمدعلی

نام: محمدعلی


اوصیاء

نام خانوادگی: اوصیاء


بیماریهای دهان وفک و صورت

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان وفک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


80153

شماره نظام: 80153


1400/08/20-22:28:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/20-22:28:59

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,029,061

بازدید این صفحه در سال جاری: 56

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir