انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: تهران خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-بیمارستان کودکان مفید-ساختمان اداری - طبقه دوم

تلفن انجمن: 02122904536

نمابر (Fax) انجمن: 0212265488

سایت انجمن: www.irsth.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsth.ir

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 56 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 180 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران


1398/11/17

تاریخ آغاز: 1398/11/17

1398/11/17

تاریخ پایان: 1398/11/17


66

تعداد اعضا: 66

39

تعداد آرا: 39


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
4 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
5 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
6 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
7 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
8 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
9 1723آسیب شناسیتخصصPathology
10 1724رادیولوژیتخصصRadiology
11 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
12 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
13 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
14 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
15 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
16 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
17 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
18 17195ارتوپدیتخصص 
19 21115بیماریهای عروقی مغز و سكته مغزی (استروك)فلوشیپ 
20 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
21 20275مغز و اعصاب كودكانفوق تخصص 
22 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
23 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
24 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
25 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
26 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
27 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
28 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
29 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
30 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
31 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
32 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
33 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
34 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
35 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
36 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
37 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
38 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
39 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

بهادر

نام: بهادر


وقاری

نام خانوادگی: وقاری


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108889

شماره نظام: 108889


1402/06/26-15:50:51

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-15:50:51

آرش

نام: آرش


القاسی

نام خانوادگی: القاسی


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1402/06/26-16:14:07

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:14:07

مهشید

نام: مهشید


مهدیزاده

نام خانوادگی: مهدیزاده


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


34714

شماره نظام: 34714


1402/06/26-16:14:17

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:14:17

اصغر

نام: اصغر


بذرافشان

نام خانوادگی: بذرافشان


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


52851

شماره نظام: 52851


1402/06/26-16:15:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:15:11

نادر

نام: نادر


شکیب آزاد

نام خانوادگی: شکیب آزاد


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


112744

شماره نظام: 112744


1402/06/26-16:15:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:15:24

فرهاد

نام: فرهاد


مدنی

نام خانوادگی: مدنی


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


91739

شماره نظام: 91739


1402/06/26-16:15:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:15:38

مریم

نام: مریم


تشویقی

نام خانوادگی: تشویقی


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


38649

شماره نظام: 38649


1402/06/26-16:15:56

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:15:56

مریم

نام: مریم


مبانی

نام خانوادگی: مبانی


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


113950

شماره نظام: 113950


1402/06/26-16:28:03

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/26-16:28:03

افشین

نام: افشین


فتحی

نام خانوادگی: فتحی


خون و سرطان كودكان

رشته تحصیلی: خون و سرطان كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1399/05/20-10:19:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/20-10:19:21

یوسف

نام: یوسف


توکلی فر

نام خانوادگی: توکلی فر


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/05/20-10:19:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/20-10:19:27

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,707

بازدید این صفحه در سال جاری: 196

بازدید این صفحه در ماه جاری: 28

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir