انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه (شاخه اهواز)

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 37 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 44 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه اهواز)

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه اهواز)


1398/02/11

تاریخ آغاز: 1398/02/11

1398/02/11

تاریخ پایان: 1398/02/11


37

تعداد اعضا: 37

19

تعداد آرا: 19


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علیرضا

نام: علیرضا


سلیمی

نام خانوادگی: سلیمی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40331

شماره نظام: 40331


تاریخ تائید عضویت:

افشین

نام: افشین


مکفی

نام خانوادگی: مکفی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


55640

شماره نظام: 55640


تاریخ تائید عضویت:

صدیقه بیگم

نام: صدیقه بیگم


مدرس موسوی

نام خانوادگی: مدرس موسوی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


62318

شماره نظام: 62318


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


پروین

نام خانوادگی: پروین


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


63731

شماره نظام: 63731


تاریخ تائید عضویت:

امین

نام: امین


مهرکی زاده

نام خانوادگی: مهرکی زاده


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


109974

شماره نظام: 109974


تاریخ تائید عضویت:

احمد

نام: احمد


کشکولی

نام خانوادگی: کشکولی


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


60696

شماره نظام: 60696


تاریخ تائید عضویت:

مژگان

نام: مژگان


جهری

نام خانوادگی: جهری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


41704

شماره نظام: 41704


تاریخ تائید عضویت:

فریمان

نام: فریمان


کوه کن

نام خانوادگی: کوه کن


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56511

شماره نظام: 56511


تاریخ تائید عضویت:

رهبر

نام: رهبر


عباسی

نام خانوادگی: عباسی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116772

شماره نظام: 116772


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


صحافی

نام خانوادگی: صحافی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


88996

شماره نظام: 88996


تاریخ تائید عضویت:

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,539

بازدید این صفحه در سال جاری: 204

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir