انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه (شاخه اصفهان)

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 85 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 28 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه اصفهان)

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه اصفهان)


1398/02/11

تاریخ آغاز: 1398/02/11

1398/02/11

تاریخ پایان: 1398/02/11


86

تعداد اعضا: 86

50

تعداد آرا: 50


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

جعفر

نام: جعفر


صالحی

نام خانوادگی: صالحی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


114609

شماره نظام: 114609


تاریخ تائید عضویت:

عادل

نام: عادل


ایزدی دهکردی

نام خانوادگی: ایزدی دهکردی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فرزانه

نام: فرزانه


تواهن

نام خانوادگی: تواهن


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31000

شماره نظام: 31000


تاریخ تائید عضویت:

کیوان

نام: کیوان


باقری

نام خانوادگی: باقری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27061

شماره نظام: 27061


تاریخ تائید عضویت:

نصرالله

نام: نصرالله


سورانی یان چشمه

نام خانوادگی: سورانی یان چشمه


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سعید

نام: سعید


رضوی

نام خانوادگی: رضوی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


48030

شماره نظام: 48030


تاریخ تائید عضویت:

ندا

نام: ندا


آذري

نام خانوادگی: آذري


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


87972

شماره نظام: 87972


تاریخ تائید عضویت:

غلامرضا

نام: غلامرضا


خلیلی

نام خانوادگی: خلیلی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدرضا

نام: محمدرضا


شاه ناصر

نام خانوادگی: شاه ناصر


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


48055

شماره نظام: 48055


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


قاسمی

نام خانوادگی: قاسمی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


62879

شماره نظام: 62879


تاریخ تائید عضویت:

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,658

بازدید این صفحه در سال جاری: 222

بازدید این صفحه در ماه جاری: 22

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir