انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه (شاخه شیراز)

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 178 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 14 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه شیراز)

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه شیراز)


1398/02/11

تاریخ آغاز: 1398/02/11

1398/02/11

تاریخ پایان: 1398/02/11


178

تعداد اعضا: 178

106

تعداد آرا: 106


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

میر حامد

نام: میر حامد


حسینی آقاملکی

نام خانوادگی: حسینی آقاملکی


انفورماتیك پزشكی

رشته تحصیلی: انفورماتیك پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


9899

شماره نظام: 9899


تاریخ تائید عضویت:

منصور

نام: منصور


دشتیانه

نام خانوادگی: دشتیانه


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47746

شماره نظام: 47746


تاریخ تائید عضویت:

حميدرضا

نام: حميدرضا


پيروي

نام خانوادگی: پيروي


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47709

شماره نظام: 47709


تاریخ تائید عضویت:

شیوا

نام: شیوا


بیات

نام خانوادگی: بیات


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


97803

شماره نظام: 97803


تاریخ تائید عضویت:

سید داود

نام: سید داود


میر حسینی نیری

نام خانوادگی: میر حسینی نیری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


50026

شماره نظام: 50026


تاریخ تائید عضویت:

بابک

نام: بابک


سلاطینی

نام خانوادگی: سلاطینی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


113904

شماره نظام: 113904


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


حامدی

نام خانوادگی: حامدی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


75767

شماره نظام: 75767


تاریخ تائید عضویت:

کامبيز

نام: کامبيز


ظهوري

نام خانوادگی: ظهوري


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمد حسن

نام: محمد حسن


اسمعيلي

نام خانوادگی: اسمعيلي


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سعيد

نام: سعيد


فتحي زاده

نام خانوادگی: فتحي زاده


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,363

بازدید این صفحه در سال جاری: 226

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir