انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه (شاخه ساری)

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 136 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 8 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه ساری)

انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه ساری)


1398/02/11

تاریخ آغاز: 1398/02/11

1398/02/11

تاریخ پایان: 1398/02/11


136

تعداد اعضا: 136

119

تعداد آرا: 119


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نغمه

نام: نغمه


نیکزاد

نام خانوادگی: نیکزاد


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


98699

شماره نظام: 98699


تاریخ تائید عضویت:

انوش

نام: انوش


دهنادی مقدم

نام خانوادگی: دهنادی مقدم


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


41032

شماره نظام: 41032


تاریخ تائید عضویت:

میرجلال

نام: میرجلال


جلالی

نام خانوادگی: جلالی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۴۳۳۳۷

شماره نظام: ۴۳۳۳۷


تاریخ تائید عضویت:

پیمان

نام: پیمان


اصغری

نام خانوادگی: اصغری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


83046

شماره نظام: 83046


تاریخ تائید عضویت:

محمدعلی

نام: محمدعلی


روپانی

نام خانوادگی: روپانی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۴۸۰۴۵

شماره نظام: ۴۸۰۴۵


تاریخ تائید عضویت:

منیژه

نام: منیژه


یزدانمهر

نام خانوادگی: یزدانمهر


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120656

شماره نظام: 120656


تاریخ تائید عضویت:

شیروین

نام: شیروین


شریف پور

نام خانوادگی: شریف پور


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

عبدالرحمان

نام: عبدالرحمان


رحمانیان

نام خانوادگی: رحمانیان


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


69128

شماره نظام: 69128


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


ذبیحی

نام خانوادگی: ذبیحی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27365

شماره نظام: 27365


تاریخ تائید عضویت:

مهرافزا

نام: مهرافزا


میر

نام خانوادگی: میر


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


38695

شماره نظام: 38695


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,595

بازدید این صفحه در سال جاری: 216

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir