انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه (شاخه مشهد)

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 132 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 9 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه مشهد)

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه مشهد)


1398/02/11

تاریخ آغاز: 1398/02/11

1398/02/11

تاریخ پایان: 1398/02/11


132

تعداد اعضا: 132

91

تعداد آرا: 91


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

صدیقه

نام: صدیقه


صدیقی نامقی

نام خانوادگی: صدیقی نامقی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۶۱۹۵۴

شماره نظام: ۶۱۹۵۴


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


واحدیان غفاری

نام خانوادگی: واحدیان غفاری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


51555

شماره نظام: 51555


تاریخ تائید عضویت:

نسیبه

نام: نسیبه


لطفعلی زاده

نام خانوادگی: لطفعلی زاده


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

کاظم

نام: کاظم


رئیسی

نام خانوادگی: رئیسی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


43336

شماره نظام: 43336


تاریخ تائید عضویت:

حسن

نام: حسن


نیک نژاد

نام خانوادگی: نیک نژاد


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


57035

شماره نظام: 57035


تاریخ تائید عضویت:

حسن

نام: حسن


عباسپور

نام خانوادگی: عباسپور


مراقبت های ویژه

رشته تحصیلی: مراقبت های ویژه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


47722

شماره نظام: 47722


تاریخ تائید عضویت:

نسیم

نام: نسیم


نجاتی فرد

نام خانوادگی: نجاتی فرد


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

منصور

نام: منصور


کارگهی

نام خانوادگی: کارگهی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


فرهادی فاز

نام خانوادگی: فرهادی فاز


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فائزه

نام: فائزه


اعظم لطفی

نام خانوادگی: اعظم لطفی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,934

بازدید این صفحه در سال جاری: 107

بازدید این صفحه در ماه جاری: 16

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir