انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه (شاخه تبریز)

تاریخ تاسیس انجمن: 1397

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 105 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 13 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه تبریز)

انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران (شاخه تبریز)


1398/02/11

تاریخ آغاز: 1398/02/11

1398/02/11

تاریخ پایان: 1398/02/11


105

تعداد اعضا: 105

89

تعداد آرا: 89


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

غفور

نام: غفور


بشاش

نام خانوادگی: بشاش


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مه سا

نام: مه سا


زرين تن

نام خانوادگی: زرين تن


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


121158

شماره نظام: 121158


تاریخ تائید عضویت:

ودود

نام: ودود


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


50210

شماره نظام: 50210


تاریخ تائید عضویت:

کاوه

نام: کاوه


ذاکری

نام خانوادگی: ذاکری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


64907

شماره نظام: 64907


تاریخ تائید عضویت:

میروحید

نام: میروحید


سیدشنوا

نام خانوادگی: سیدشنوا


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


53586

شماره نظام: 53586


تاریخ تائید عضویت:

ماجد

نام: ماجد


مشهوری

نام خانوادگی: مشهوری


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


49502

شماره نظام: 49502


تاریخ تائید عضویت:

الهام

نام: الهام


پورنقی

نام خانوادگی: پورنقی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


73007

شماره نظام: 73007


تاریخ تائید عضویت:

سیاوش

نام: سیاوش


یاسمی

نام خانوادگی: یاسمی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


37782

شماره نظام: 37782


تاریخ تائید عضویت:

نصرت

نام: نصرت


تبریزی جم

نام خانوادگی: تبریزی جم


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


66326

شماره نظام: 66326


تاریخ تائید عضویت:

علی

نام: علی


صبور

نام خانوادگی: صبور


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


36065

شماره نظام: 36065


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,470

بازدید این صفحه در سال جاری: 222

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir