انجمن علمی سلامت در حوادث و بلایای ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1399

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 198 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 142 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سلامت در حوادث و بلایای ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي سلامت در حوادث و بلایای ايران


1400/04/29

تاریخ آغاز: 1400/04/29

1400/04/29

تاریخ پایان: 1400/04/29


189

تعداد اعضا: 189

135

تعداد آرا: 135


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1025فوریتهای پزشكیکاردانیMedical emergency
2 1225فوریتهای پزشكیکارشناسیmedical emergency
3 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
4 14142پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
5 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
6 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
7 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
8 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
9 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
10 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
11 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
12 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
13 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
14 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
15 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
16 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
17 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
18 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


نوری

نام خانوادگی: نوری


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/02/09-19:52:12

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:52:12

سهیلا

نام: سهیلا


آئینه وند

نام خانوادگی: آئینه وند


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ت 2620

شماره نظام: ت 2620


1401/02/09-19:13:37

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:13:37

عارفه

نام: عارفه


موسوی

نام خانوادگی: موسوی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/02/09-19:54:49

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:54:49

جواد

نام: جواد


بابایی

نام خانوادگی: بابایی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/02/09-19:13:20

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:13:20

ابراهیم

نام: ابراهیم


سلمانی

نام خانوادگی: سلمانی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/02/09-19:55:45

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:55:45

محمد جواد

نام: محمد جواد


مرادیان

نام خانوادگی: مرادیان


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


87102

شماره نظام: 87102


1401/02/09-19:54:35

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:54:35

طاهره

نام: طاهره


یعقوبی

نام خانوادگی: یعقوبی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0009

شماره نظام: 0009


1401/02/09-19:56:09

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:56:09

سید محمد رضا

نام: سید محمد رضا


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


62922

شماره نظام: 62922


1401/02/09-19:55:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:55:31

مجید

نام: مجید


پورشیخیان

نام خانوادگی: پورشیخیان


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


22

شماره نظام: 22


1401/02/09-19:56:22

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/09-19:56:22

عزت

نام: عزت


صمدی پور

نام خانوادگی: صمدی پور


سلامت در بلایا و فوریت ها

رشته تحصیلی: سلامت در بلایا و فوریت ها


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1111

شماره نظام: 1111


1400/04/27-23:42:28

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/27-23:42:28

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,668

بازدید این صفحه در سال جاری: 188

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir