انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران-ابتدای بزرگراه حقانی- بین گاندی شمالی و چهار راه جهان کودک-پلاک 67 - واحد 14

تلفن انجمن: 021-88205866

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: https://irsome.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsome.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 142 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 715 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فروزان شکوهعضو هیأت مدیره 1400/04/25 1403/04/25
2 فخرالسادات حسينيبازرس 1400/04/25 1403/04/25
3 سیدکامران سلطانی عربشاهیعضو هیأت مدیره 1400/04/25 1403/04/25
4 محسن کشاورزعضو علی البدل 1400/04/25 1403/04/25
5 اطهر امیدخزانه دار 1400/04/25 1403/04/25
6 حسین کریمی مونقینایب رئیس 1400/04/25 1403/04/25
7 لیلا افشارعضو هیأت مدیره 1400/04/25 1403/04/25
8 عظیم میرزازادهرئیس 1400/04/25 1403/04/25
9 مهستی علیزاده میزانیدبیر 1400/04/25 1403/04/25
10 رضا لاری پور هراتبازرس علی البدل 1400/04/25 1403/04/25
11 فاطمه کشمیریعضو علی البدل 1400/04/25 1403/04/25
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ايران


1400/04/20

تاریخ آغاز: 1400/04/20

1400/04/20

تاریخ پایان: 1400/04/20


130

تعداد اعضا: 130

104

تعداد آرا: 104


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
2 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
3 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
4 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
5 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
6 14101ترکیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
7 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
8 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
9 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
10 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
11 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
12 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
13 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
14 1412مدارک پزشکیکارشناسی ارشدMedical informatics
15 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
16 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
17 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
18 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
19 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
20 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
21 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
22 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
23 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
24 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
25 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
26 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
27 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
28 1427کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیکارشناسی ارشدMedical library and information science
29 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
30 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
31 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
32 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
33 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
34 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
35 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
36 1436کار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
37 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
38 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
39 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
40 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
41 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
42 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
43 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
44 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
45 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
46 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
47 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
48 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
49 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
50 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
51 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
52 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
53 1454مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
54 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
55 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
56 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
57 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
58 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
59 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
60 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
61 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
62 1467تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
63 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
64 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
65 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
66 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
67 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
68 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
69 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
70 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
71 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
72 1477اکولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
73 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
74 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
75 1480برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
76 1481تکنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
77 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
78 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
79 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
80 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
81 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
82 1490تاریخ علوم پزشکیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
83 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
84 1463اخلاق پزشكیکارشناسی ارشد 
85 14184آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی ارشد 
86 141095بهداشت محیط _ بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشد 
87 141125بهداشت محیط _ سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
88 14163بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
89 1426بیوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشد 
90 14142پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
91 1430پزشكی ورزشیکارشناسی ارشد 
92 14174پژوهش‌های بالینیکارشناسی ارشد 
93 1466پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشد 
94 14149تغذیه بالینیکارشناسی ارشد 
95 14181تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد 
96 14148تكنولوژی آموزشی در علوم پزشكیکارشناسی ارشد 
97 1455رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد 
98 14122روانشناسی بالینی كودك و نوجوانکارشناسی ارشد 
99 14177روانشناسی سلامتکارشناسی ارشد 
100 1464روانشناسی وآموزش كودكان استثناییکارشناسی ارشد 
101 14525ژورنالیسم پزشكیکارشناسی ارشد 
102 14143سایبرنتیك پزشكیکارشناسی ارشد 
103 14178سلامت و ترافیكکارشناسی ارشد 
104 14112سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
105 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
106 14146علوم حدیث ، اخلاق و آداب پزشكیکارشناسی ارشد 
107 1491علوم داروهای پرتوزاکارشناسی ارشد 
108 14151فناوری تصویربرداری پزشكیکارشناسی ارشد 
109 14675فناوری تصویربرداری پزشكی (MRI)کارشناسی ارشد 
110 14102فناوری تصویربرداری پزشكی (سیتی اسكن)کارشناسی ارشد 
111 1493كارآفرینی در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
112 1488كنترل مواد خوراكی و آشامیدنیکارشناسی ارشد 
113 14111مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
114 1474مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد 
115 141635مهندسی بهداشت محیط_ بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
116 141115مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
117 14171مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت كیفیت هواکارشناسی ارشد 
118 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
119 2410مدیریت MBAکارشناسی ارشد 
120 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
121 00113رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
122 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
123 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
124 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
125 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
126 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
127 1620فیزیوتراپی (DPT)دکترای حرفه ای 
128 1515دندانپزشكی(بهداشتكار)دکترای حرفه ای 
129 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
130 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
131 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
132 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
133 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
134 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
135 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
136 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
137 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
138 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
139 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
140 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
141 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
142 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
143 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
144 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
145 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
146 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
147 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
148 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
149 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
150 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
151 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
152 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
153 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
154 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
155 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
156 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
157 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
158 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
159 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
160 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
161 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
162 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
163 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
164 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
165 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
166 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
167 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
168 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
169 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
170 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
171 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
172 1948پروتئومیکس کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
173 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
174 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
175 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
176 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
177 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
178 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
179 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
180 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
181 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
182 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
183 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
184 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
185 1962توکسین های میکروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
186 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
187 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
188 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
189 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
190 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
191 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
192 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
193 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
194 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
195 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
196 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
197 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
198 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
199 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
200 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
201 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
202 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
203 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
204 1983تاریخ علوم پزشکیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
205 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
206 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
207 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
208 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
209 19107ارگونومیدکترای تخصصی (PhD) 
210 19142آینده پژوهی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
211 1915باكتری شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
212 19149برنامه‌ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Electronic education planning in medical sciences
213 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
214 19126زیست پزشكی سامانه‌ ایدکترای تخصصی (PhD) 
215 19685زیست مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD) 
216 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
217 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
218 19103كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
219 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
220 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
221 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
222 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
223 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
224 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
225 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
226 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
227 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
228 19250برنامه‌ریزی درسیدکترای تخصصی (PhD)Curriculum Development
229 19251فلسفه تعلیم و تربیتدکترای تخصصی (PhD)Philosophy of Education
230 2310دكتری تخصصی پژوهشیدكتری تخصصی پژوهشی 
231 2338اپیدمیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
232 23129ارگونومیدكتری تخصصی پژوهشی 
233 2312انگل شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
234 2359انفورماتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
235 2313ایمنی شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
236 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
237 2314بافت شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
238 2315باكتری شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
239 2335بهداشت باروریدكتری تخصصی پژوهشی 
240 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
241 2320پرستاریدكتری تخصصی پژوهشی 
242 2350پزشکی مولکولیدكتری تخصصی پژوهشی 
243 2321روان شناسی بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
244 23126زیست پزشكی سامانه‌ ایدكتری تخصصی پژوهشی 
245 2381زیست مواد داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
246 2342زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دكتری تخصصی پژوهشی 
247 2374زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
248 2322ژنتیک پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
249 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
250 2375سم شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
251 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
252 2346شنوایی شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
253 2373شیمی داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
254 2341علوم اعصابدكتری تخصصی پژوهشی 
255 2325علوم تغذیهدكتری تخصصی پژوهشی 
256 2384علوم سلولی کاربردیدكتری تخصصی پژوهشی 
257 2371فارماسیوتیكسدكتری تخصصی پژوهشی 
258 2324فارماکولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
259 2370فارماكوگنوزیدكتری تخصصی پژوهشی 
260 2330فیزیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
261 2327فیزیوتراپیدكتری تخصصی پژوهشی 
262 2328فیزیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
263 23130ماماییدكتری تخصصی پژوهشی 
264 23325مدیریت اطلاعات سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
265 2326مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدكتری تخصصی پژوهشی 
266 2368مواد دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
267 2351مهندسی بافتدكتری تخصصی پژوهشی 
268 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
269 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
270 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
271 2340نانوفناوری پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
272 2380نانوفناوری دارویی (نانوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
273 2333ویروس شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
274 2391علوم بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
275 2392علوم داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
276 2393علوم دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
277 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
278 2395علوم مدیریتدكتری تخصصی پژوهشی 
279 2396علوم زیست پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
280 2397فناوریهای علوم پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
281 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
282 17195ارتوپدیتخصص 
283 1841بهداشت مادر و كودك (دستیاری)تخصص 
284 1814پاتولوژی دهان و فكتخصص 
285 1741پزشكی خانوادهتخصص 
286 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
287 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
288 17165رادیوانكولوژیتخصص 
289 1819رادیولوژی دندان و فك و صورتتخصص 
290 1735طب هوا و فضا و زیر سطحیتخصص 
291 1842میكروبیولوژیتخصص 
292 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
293 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
294 1811ارتودانتیکستخصصOrthodontics
295 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
296 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
297 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
298 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
299 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
300 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
301 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
302 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
303 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
304 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
305 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
306 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
307 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
308 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
309 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
310 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
311 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
312 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
313 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
314 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
315 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
316 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
317 1723آسیب شناسیتخصصPathology
318 1724رادیولوژیتخصصRadiology
319 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
320 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
321 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
322 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
323 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
324 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
325 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
326 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
327 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
328 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
329 2810دستیار پژوهشگر تخصصیتخصص پژوهش محور 
330 3110دوره تكمیلی علوم آزمایشگاهیتخصص پژوهش محور 
331 2188HIV/AIDS بالینیفلوشیپ 
332 2121اتولوژی و نورواتولوژیفلوشیپ 
333 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
334 2155ارتوپدی کودکانفلوشیپ 
335 2135اروانكولوژیفلوشیپ 
336 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
337 2136ارولوژی ترمیمیفلوشیپ 
338 2183ارولوژی زنانفلوشیپ 
339 2116استرابیسمفلوشیپ 
340 2129استروتاكسی و فانكشنال مغز و اعصابفلوشیپ 
341 21945اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسالفلوشیپ 
342 21445اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق كودكانفلوشیپ 
343 2118اكو كاردیوگرافیفلوشیپ 
344 2117اكولو پلاستیكفلوشیپ 
345 21195الكتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ 
346 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
347 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
348 2144اینترونشنال كاردیولوژی دركودكان ونوجوانانفلوشیپ 
349 21225آسیب شناسی پوستفلوشیپ 
350 21158آندرولوژیفلوشیپ 
351 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
352 2196بیماریهای سطح چشمفلوشیپ 
353 21135بیماریهای قرنیه و خارج چشمیفلوشیپ 
354 2141بیماریهای مادرزادی قلب در بالغینفلوشیپ 
355 21115بیماریهای عروقی مغز و سکته مغزی (استروک)فلوشیپ 
356 2182بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوندفلوشیپ 
357 21174بیماریهای نوروماسکولرفلوشیپ 
358 2147بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شكمفلوشیپ 
359 2148بیهوشی مغز و اعصابفلوشیپ 
360 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
361 2179بیهوشی كودكانفلوشیپ 
362 2145پاتولوژی كودكانفلوشیپ 
363 2131پاتولوژی چشمفلوشیپ 
364 2146پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)فلوشیپ 
365 21141پوست كودكانفلوشیپ 
366 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
367 2119پیس میكرو اینترونشنال _ الكتروفیزیولوژیفلوشیپ 
368 2192پیشگیری و كنترل عفونت‌های بیمارستانیفلوشیپ 
369 2130پیوند كبدفلوشیپ 
370 2134پیوند كلیهفلوشیپ 
371 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
372 21169تصویربرداری قلب و عروقفلوشیپ 
373 21117جراحی بیماریهای مادرزادی قلبفلوشیپ 
374 2197جراحی پستانفلوشیپ 
375 21175جراحی پلاستیك و ترمیمی چشمفلوشیپ 
376 21112جراحی تومورهای سیستم اسكلتی _ عضلانیفلوشیپ 
377 21116جراحی جمجمه، فك و صورتفلوشیپ 
378 2154جراحی درون بین زنانفلوشیپ 
379 2115جراحی دستفلوشیپ 
380 2156جراحی زانوفلوشیپ 
381 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
382 2120جراحی سر و گردنفلوشیپ 
383 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
384 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
385 2138جراحی عروقفلوشیپ 
386 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
387 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
388 21119جراحی مغز و اعصاب كودكانفلوشیپ 
389 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
390 21165چشم پزشكی كودكان و انحراف چشمفلوشیپ 
391 2143دردفلوشیپ 
392 2122درماتو پاتولوژیفلوشیپ 
393 21118رادیولوژی زنانفلوشیپ 
394 2158رادیولوژی مداخله ایفلوشیپ 
395 21168روانپزشکی سالمندانفلوشیپ 
396 2180روانپزشكی نظامیفلوشیپ 
397 21160روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاریفلوشیپ 
398 21113روان درمانیفلوشیپ 
399 2150رینولوژی (بینی و سینوس)فلوشیپ 
400 21355سرطانهای دستگاه ادراری _ تناسلیفلوشیپ 
401 2149سوختگیفلوشیپ 
402 21161سیتوپاتولوژیفلوشیپ 
403 21109صرعفلوشیپ 
404 2157طب تسکینیفلوشیپ 
405 21162طب توانبخشی ضایعات نخاعی و ستون فقراتفلوشیپ 
406 2195طب خوابفلوشیپ 
407 2159طب روان تنیفلوشیپ 
408 21178طب روان جنسیفلوشیپ 
409 21395طب مادر و جنینفلوشیپ 
410 2113قرنیه (سگمان قدامی)فلوشیپ 
411 2133گلوكومفلوشیپ 
412 2153لارینگولوژیفلوشیپ 
413 2128مراقبت های ویژهفلوشیپ 
414 2181مراقبت های ویژه كودكانفلوشیپ 
415 21105مالتیپل اسکلروزیس (MS)فلوشیپ 
416 2140نارسایی قلب و پیوندفلوشیپ 
417 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
418 2193نوروفیزیولوژی بالینی كودكانفلوشیپ 
419 21163نوروواسکولار اینترونشنفلوشیپ 
420 2112ویتره و رتین (سگمان خلفی)فلوشیپ 
421 21111هماتوپاتولوژیفلوشیپ 
422 2168ایمپلنتفلوشیپ 
423 2170ارتو سر جریفلوشیپ 
424 21164ارتودنسی شکاف لب و کامفلوشیپ 
425 2172انکولوژی دهان و فک و صورتفلوشیپ 
426 2165بیولوژی دهانفلوشیپ 
427 2186بوی بد دهانفلوشیپ 
428 2161پروتز _ ایمپلنتفلوشیپ 
429 2162پریو _ ایمپلنتفلوشیپ 
430 2173پروتزهای فك وصورت (ماكزیلوفیشیال)فلوشیپ 
431 2169پروستوایمپلنتفلوشیپ 
432 2176ترومای دندانیفلوشیپ 
433 2163جراحی پیشرفته _ ایمپلنتفلوشیپ 
434 2171جراحی ترومای فك وصورتفلوشیپ 
435 2174جراحی ترمیمی دهان ، فك وصورتفلوشیپ 
436 2175جراحی فك وصورت كرانیوفاسیال وكودكانفلوشیپ 
437 21137داروسازی در مراقبت‌های ویژهفلوشیپ 
438 2184دردهای مزمن دهانی _ صورتیفلوشیپ 
439 2185درمان بین رشته‌‌ای ترمیم‌های زیبایی مبتنی بر باندینگفلوشیپ 
440 2166دندانپزشكی بیمارستانی(عمومی)فلوشیپ 
441 2160دندانپزشكی بیمارستانی(كودكان)فلوشیپ 
442 2177سم شناسی بالینی و مسمومیتهافلوشیپ 
443 2167لیزرفلوشیپ 
444 20315عفونی بالغینفوق تخصص 
445 2019غدد كودكانفوق تخصص 
446 20245گوارش و کبد بالغینفوق تخصص 
447 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
448 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
449 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
450 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
451 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
452 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
453 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
454 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
455 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
456 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
457 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
458 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
459 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
460 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
461 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
462 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
463 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
464 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
465 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
466 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
467 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
468 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
469 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
470 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
471 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
472 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
473 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
474 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
475 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
476 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
477 2210MPHدوره تکمیلی 
478 2610دکترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رضا

نام: رضا


زائری

نام خانوادگی: زائری


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/06/04-12:26:08

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/04-12:26:08

حبیب اله

نام: حبیب اله


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


_

شماره نظام: _


1400/06/04-12:26:31

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/04-12:26:31

رقیه

نام: رقیه


ساجدی

نام خانوادگی: ساجدی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:27:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:27:13

ربابه

نام: ربابه


زروج حسینی

نام خانوادگی: زروج حسینی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:20:10

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:20:10

زهره

نام: زهره


حسین زاده

نام خانوادگی: حسین زاده


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:29:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:29:48

زهرا سادات

نام: زهرا سادات


طباطبائی

نام خانوادگی: طباطبائی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:20:46

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:20:46

ازاده

نام: ازاده


عازمیان

نام خانوادگی: عازمیان


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:54:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:54:03

هلن

نام: هلن


درگاهی

نام خانوادگی: درگاهی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:20:58

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:20:58

شهناز

نام: شهناز


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/23-23:21:18

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/23-23:21:18

عطیه

نام: عطیه


فقیهی

نام خانوادگی: فقیهی


آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/04/24-14:13:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/24-14:13:44

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,771

بازدید این صفحه در سال جاری: 58

بازدید این صفحه در ماه جاری: 15

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir