انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران، اوین، بلوار داتشجو، بلوار کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی، انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی

تلفن انجمن: 02122180154

نمابر (Fax) انجمن: 02122180154

سایت انجمن: www.iagg.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 150 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 23 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران


1400/12/11

تاریخ آغاز: 1400/12/11

1400/12/11

تاریخ پایان: 1400/12/11


150

تعداد اعضا: 150

106

تعداد آرا: 106


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
2 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
3 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
4 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
5 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
6 21168روانپزشکی سالمندانفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهشید

نام: مهشید


فروغان

نام خانوادگی: فروغان


روانپزشکی

رشته تحصیلی: روانپزشکی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17118

شماره نظام: 17118


1400/12/09-20:14:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-20:14:24

ساره

نام: ساره


میری نیا

نام خانوادگی: میری نیا


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/12/09-20:39:29

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-20:39:29

حمیده

نام: حمیده


اسماعیلی

نام خانوادگی: اسماعیلی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/12/09-20:39:39

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-20:39:39

محسن

نام: محسن


سلمان نژاد

نام خانوادگی: سلمان نژاد


سالمند شناسی

رشته تحصیلی: سالمند شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


47593

شماره نظام: 47593


1400/12/09-15:57:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-15:57:35

میلاد

نام: میلاد


بختیاری

نام خانوادگی: بختیاری


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/12/09-12:59:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-12:59:43

فروغ

نام: فروغ


ذبیحی

نام خانوادگی: ذبیحی


طب سالمندی

رشته تحصیلی: طب سالمندی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


142824

شماره نظام: 142824


1400/12/09-10:09:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-10:09:07

فاطمه سادات

نام: فاطمه سادات


نکوئی اونجی

نام خانوادگی: نکوئی اونجی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/12/09-10:09:22

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-10:09:22

ناهید

نام: ناهید


جمشیدی

نام خانوادگی: جمشیدی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/12/09-08:30:31

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-08:30:31

طاهره

نام: طاهره


جمالی

نام خانوادگی: جمالی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


5707

شماره نظام: 5707


1400/12/09-08:30:37

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-08:30:37

ریحانه

نام: ریحانه


جابری

نام خانوادگی: جابری


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/12/09-08:31:20

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/09-08:31:20

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,630,090

بازدید این صفحه در سال جاری: 159

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir