انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1400

آدرس انجمن: تهران، اوین، بلوار داتشجو، بلوار کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی، انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی

تلفن انجمن: 02122180154

نمابر (Fax) انجمن: 02122180154

سایت انجمن: www.iagg.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 177 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران


1400/12/11

تاریخ آغاز: 1400/12/11

1400/12/11

تاریخ پایان: 1400/12/11


150

تعداد اعضا: 150

106

تعداد آرا: 106


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
2 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
3 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
4 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
5 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
6 21168روانپزشكی سالمندانفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زینب

نام: زینب


عنبری

نام خانوادگی: عنبری


سالمند شناسی

رشته تحصیلی: سالمند شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/21-12:15:04

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/21-12:15:04

وحید

نام: وحید


راشدی

نام خانوادگی: راشدی


سالمند شناسی

رشته تحصیلی: سالمند شناسی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


ا.پ 86

شماره نظام: ا.پ 86


1402/05/21-09:51:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/21-09:51:31

بهناز

نام: بهناز


لزگی نظرگاه

نام خانوادگی: لزگی نظرگاه


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/03/29-13:12:37

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:12:37

حامد

نام: حامد


سوادکوهی

نام خانوادگی: سوادکوهی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


92118464

شماره نظام: 92118464


1402/03/29-13:12:48

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:12:48

راضیه

نام: راضیه


صادقی

نام خانوادگی: صادقی


سلامت سالمندی

رشته تحصیلی: سلامت سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/02/18-09:06:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/18-09:06:13

عاطفه

نام: عاطفه


اسماعیل پور معلم

نام خانوادگی: اسماعیل پور معلم


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/03/29-13:13:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:13:11

مژگان

نام: مژگان


حاج علیمحمدی

نام خانوادگی: حاج علیمحمدی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8323211

شماره نظام: 8323211


1402/03/29-13:12:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:12:57

فهیمه

نام: فهیمه


طاعتی

نام خانوادگی: طاعتی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


97192397

شماره نظام: 97192397


1402/03/29-13:14:40

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:14:40

علیرضا

نام: علیرضا


رفیع

نام خانوادگی: رفیع


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


97187489

شماره نظام: 97187489


1402/03/29-13:15:20

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:15:20

امین

نام: امین


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


274564

شماره نظام: 274564


1402/03/29-13:13:21

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/29-13:13:21

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,691

بازدید این صفحه در سال جاری: 402

بازدید این صفحه در ماه جاری: 51

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir