انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1401

آدرس انجمن: تبریز، خ عطار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ، طبق ششم دانشکده داروسازی

تلفن انجمن: 04133353471

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.molmedsociety.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 76 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد سعید حجازیعضو هیأت مدیره 1401/03/07
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
2 2350پزشکی مولکولیدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

نوشین

نام: نوشین


شعبانی

نام خانوادگی: شعبانی


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/09/07-09:51:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/07-09:51:59

سید مجتبی

نام: سید مجتبی


حسینی هارونی

نام خانوادگی: حسینی هارونی


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


00000

شماره نظام: 00000


1401/09/07-09:52:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/07-09:52:07

داود

نام: داود


ضعیفی

نام خانوادگی: ضعیفی


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/06/20-14:04:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/20-14:04:57

محدثه

نام: محدثه


نقی ویشته

نام خانوادگی: نقی ویشته


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


-

شماره نظام: -


1401/06/20-14:05:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/20-14:05:04

فاطمه

نام: فاطمه


سعدآبادی

نام خانوادگی: سعدآبادی


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/05/03-14:08:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/03-14:08:04

سمیرا

نام: سمیرا


اصغرزاده

نام خانوادگی: اصغرزاده


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/04/18-11:41:33

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/18-11:41:33

لادن

نام: لادن


نکوهش

نام خانوادگی: نکوهش


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


84581

شماره نظام: 84581


1401/04/05-11:23:30

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/05-11:23:30

مریم

نام: مریم


صابری کریمیان

نام خانوادگی: صابری کریمیان


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


-

شماره نظام: -


1401/03/29-11:44:20

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/29-11:44:20

سمانه

نام: سمانه


شجاعی

نام خانوادگی: شجاعی


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/03/29-11:44:25

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/29-11:44:25

نرجس

نام: نرجس


سلیمانی فر

نام خانوادگی: سلیمانی فر


پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/03/22-09:46:45

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/22-09:46:45

12345678
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,755,739

بازدید این صفحه در سال جاری: 194

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir