انجمن علمی پرستاری سلامت جامعه و سالمندان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1401

آدرس انجمن: تهران میدان توحید‌ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن انجمن: ۶۶۹۳۳۶۰۰

نمابر (Fax) انجمن: 66941668

سایت انجمن: در دست اقدام

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 92 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1110پرستاریکارشناسیNursing
2 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
3 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
4 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
5 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سوده سادات

نام: سوده سادات


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


951500000

شماره نظام: 951500000


1401/07/02-11:19:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/02-11:19:31

هستی

نام: هستی


کیانی

نام خانوادگی: کیانی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


99253900

شماره نظام: 99253900


1401/07/01-17:50:17

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/01-17:50:17

سمیه

نام: سمیه


عباسی ورکی

نام خانوادگی: عباسی ورکی


پرستاری سلامت جامعه

رشته تحصیلی: پرستاری سلامت جامعه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ندارم

شماره نظام: ندارم


1401/07/01-17:50:42

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/01-17:50:42

فضه

نام: فضه


مهدی زاده

نام خانوادگی: مهدی زاده


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


92102639

شماره نظام: 92102639


1401/06/30-13:54:32

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/30-13:54:32

زهره

نام: زهره


بذل دوست

نام خانوادگی: بذل دوست


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


99116625

شماره نظام: 99116625


1401/06/28-17:39:37

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/28-17:39:37

سیدمسعود

نام: سیدمسعود


نصراله زاده

نام خانوادگی: نصراله زاده


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


97183329

شماره نظام: 97183329


1401/06/28-17:39:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/28-17:39:44

احمد

نام: احمد


صباغی

نام خانوادگی: صباغی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


282636

شماره نظام: 282636


1401/06/28-17:40:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/28-17:40:14

زهره

نام: زهره


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


96140139

شماره نظام: 96140139


1401/06/25-22:29:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/25-22:29:07

مژگان

نام: مژگان


وصالی حلیم

نام خانوادگی: وصالی حلیم


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


8668095

شماره نظام: 8668095


1401/06/25-22:30:20

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/25-22:30:20

مهناز

نام: مهناز


طباحان اصفهانی

نام خانوادگی: طباحان اصفهانی


پرستاری سلامت جامعه

رشته تحصیلی: پرستاری سلامت جامعه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8549063

شماره نظام: 8549063


1401/06/24-19:09:47

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/24-19:09:47

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,629,741

بازدید این صفحه در سال جاری: 138

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir