انجمن علمی حقوق سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1401

آدرس انجمن: ایران- تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- بالاتر از فرجام- نبش ضیایی- پلاک 130 – طبقه دوم

تلفن انجمن: میرحامد خانی 09126468464 – ربابه جعفرپور 09127176731

نمابر (Fax) انجمن: ---

سایت انجمن: ---

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 36 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1183حقوقکارشناسیLaw
2 14239حقوقکارشناسی ارشدLaw
3 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
4 19206حقوقدکترای تخصصی (PhD)Law
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سمانه

نام: سمانه


جهان پور

نام خانوادگی: جهان پور


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/11/11-19:59:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-19:59:59

اصغر

نام: اصغر


قدیمی

نام خانوادگی: قدیمی


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1111

شماره نظام: 1111


1401/11/11-20:00:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-20:00:26

محمدعلی

نام: محمدعلی


پورعسکری

نام خانوادگی: پورعسکری


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/11/11-20:00:54

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-20:00:54

ابوالفضل

نام: ابوالفضل


اصغری

نام خانوادگی: اصغری


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/11/11-17:23:39

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-17:23:39

مریم

نام: مریم


اسدی

نام خانوادگی: اسدی


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/11/11-17:12:05

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-17:12:05

مجید

نام: مجید


محمدیان

نام خانوادگی: محمدیان


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/11/11-17:12:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-17:12:14

رضا

نام: رضا


عسگری غنچه

نام خانوادگی: عسگری غنچه


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1111

شماره نظام: 1111


1401/11/11-16:45:06

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-16:45:06

امیر

نام: امیر


گل محمدیان تربتی

نام خانوادگی: گل محمدیان تربتی


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ندارم

شماره نظام: ندارم


1401/11/11-13:06:32

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/11-13:06:32

داود

نام: داود


فداییان

نام خانوادگی: فداییان


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


1111

شماره نظام: 1111


1401/11/02-08:04:00

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/02-08:04:00

محبوبه

نام: محبوبه


محمدرضایی

نام خانوادگی: محمدرضایی


حقوق

رشته تحصیلی: حقوق


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


دارم

شماره نظام: دارم


1401/11/01-10:12:12

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/01-10:12:12

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,755,833

بازدید این صفحه در سال جاری: 52

بازدید این صفحه در ماه جاری: 18

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir