انجمن علمی آندوسکوپی گوارشی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1401

آدرس انجمن: تهران، میدان فردوسی، خیابان صادق، ساختمان مروارید، واحد ۹۰۱ کد پستی ۱۱۳۱۹۴۵۳۷۴

تلفن انجمن: ۰۲۱۶۶۷۶۱۵۸۵

نمابر (Fax) انجمن: ۰۲۱

سایت انجمن: isge.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 31 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
2 20245گوارش و کبد بالغینفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

منوچهر

نام: منوچهر


خوشباطن

نام خانوادگی: خوشباطن


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


40699

شماره نظام: 40699


1401/12/24-11:48:29

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/24-11:48:29

شهرام

نام: شهرام


آگاه

نام خانوادگی: آگاه


گوارش و کبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و کبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


55317

شماره نظام: 55317


1401/12/21-20:02:58

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/21-20:02:58

كامران

نام: كامران


باقری لنكرانی

نام خانوادگی: باقری لنكرانی


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


29717

شماره نظام: 29717


1401/12/13-16:14:23

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/13-16:14:23

حیدر علی

نام: حیدر علی


بالو

نام خانوادگی: بالو


گوارش و کبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و کبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


66188

شماره نظام: 66188


1401/12/10-20:36:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:36:04

بهرام

نام: بهرام


سيفي زارعي

نام خانوادگی: سيفي زارعي


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1401/12/10-20:37:51

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:37:51

مسعود

نام: مسعود


فقیه دینوری

نام خانوادگی: فقیه دینوری


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85341

شماره نظام: 85341


1401/12/10-20:36:16

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:36:16

محمد

نام: محمد


روشني

نام خانوادگی: روشني


گوارش و کبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و کبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


78182

شماره نظام: 78182


1401/12/10-20:38:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:38:04

حسین

نام: حسین


ضیائی

نام خانوادگی: ضیائی


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


88504

شماره نظام: 88504


1401/12/10-20:38:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:38:14

محمدمهدی

نام: محمدمهدی


رجب پور

نام خانوادگی: رجب پور


گوارش و کبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و کبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


133733

شماره نظام: 133733


1401/12/10-20:38:23

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:38:23

غلامرضا

نام: غلامرضا


رضامند

نام خانوادگی: رضامند


گوارش و کبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و کبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


102289

شماره نظام: 102289


1401/12/10-20:38:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/10-20:38:34

1234
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,922,120

بازدید این صفحه در سال جاری: 11

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir