انجمن علمی آندوسکوپی گوارشی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1401

آدرس انجمن: تهران، میدان فردوسی، خیابان صادق، ساختمان مروارید، واحد ۹۰۱ کد پستی ۱۱۳۱۹۴۵۳۷۴

تلفن انجمن: ۰۲۱۶۶۷۶۱۵۸۵

نمابر (Fax) انجمن: ۰۲۱

سایت انجمن: isge.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 98 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آندوسکوپی گوارشی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آندوسکوپی گوارشی ایران


1402/02/18

تاریخ آغاز: 1402/02/18

1402/02/18

تاریخ پایان: 1402/02/18


31

تعداد اعضا: 31

31

تعداد آرا: 31


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
2 20245گوارش و كبد بالغینفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

قربانعلی

نام: قربانعلی


رحیمیان فرادنبه

نام خانوادگی: رحیمیان فرادنبه


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


29638

شماره نظام: 29638


1402/08/27-14:59:16

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-14:59:16

دامون

نام: دامون


دهنوي

نام خانوادگی: دهنوي


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/08/27-14:58:54

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-14:58:54

مسعود

نام: مسعود


بقایی

نام خانوادگی: بقایی


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


87065

شماره نظام: 87065


1402/08/27-14:39:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-14:39:23

مریم

نام: مریم


چرامی

نام خانوادگی: چرامی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


96329

شماره نظام: 96329


1402/08/27-14:39:07

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-14:39:07

جواد

نام: جواد


رستگار مقدم

نام خانوادگی: رستگار مقدم


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


62005

شماره نظام: 62005


1402/08/27-14:21:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-14:21:31

محمدامین

نام: محمدامین


محمدزاده قره باغی

نام خانوادگی: محمدزاده قره باغی


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


149406

شماره نظام: 149406


1402/08/27-10:49:15

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-10:49:15

حجت اله

نام: حجت اله


رحیمی

نام خانوادگی: رحیمی


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


۶۳۱۰۳

شماره نظام: ۶۳۱۰۳


1402/08/01-07:46:37

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/01-07:46:37

سید جواد

نام: سید جواد


حسینی متعظ

نام خانوادگی: حسینی متعظ


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


107675

شماره نظام: 107675


1402/08/01-07:46:44

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/01-07:46:44

سید علا

نام: سید علا


کاظمینی

نام خانوادگی: کاظمینی


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85943

شماره نظام: 85943


1402/08/27-10:49:19

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-10:49:19

مریم

نام: مریم


لطیف نیا

نام خانوادگی: لطیف نیا


گوارش و كبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و كبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


101784

شماره نظام: 101784


1402/08/27-10:49:22

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/27-10:49:22

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,480

بازدید این صفحه در سال جاری: 839

بازدید این صفحه در ماه جاری: 37

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir