انجمن علمی مطالعات بیماریهای کبدی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1401

آدرس انجمن: تهران، میدان فردوسی، خیابان صادق، ساختمان مروارید، واحد 901

تلفن انجمن: 02166761585

نمابر (Fax) انجمن: ---

سایت انجمن: iasid.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 47 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 5 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مطالعات بیماریهای کبدی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مطالعات بیماریهای کبدی ایران


1402/02/25

تاریخ آغاز: 1402/02/25

1402/02/25

تاریخ پایان: 1402/02/25


47

تعداد اعضا: 47

47

تعداد آرا: 47


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
2 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
3 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
4 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
5 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
6 20315عفونی بالغینفوق تخصص 
7 20245گوارش و کبد بالغینفوق تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

منوچهر

نام: منوچهر


خوشباطن

نام خانوادگی: خوشباطن


گوارش بالغین

رشته تحصیلی: گوارش بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


40699

شماره نظام: 40699


1402/02/23-12:54:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/23-12:54:57

مهری

نام: مهری


نیک بین

نام خانوادگی: نیک بین


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


2980

شماره نظام: 2980


1402/02/23-12:54:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/02/23-12:54:11

شهرام

نام: شهرام


آگاه

نام خانوادگی: آگاه


گوارش و کبد بالغین

رشته تحصیلی: گوارش و کبد بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


55317

شماره نظام: 55317


1401/12/24-11:42:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/24-11:42:03

عبدالوهاب

نام: عبدالوهاب


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1401/12/23-23:23:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/23-23:23:44

مهشید

نام: مهشید


طالبی طاهر

نام خانوادگی: طالبی طاهر


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


44648

شماره نظام: 44648


1401/12/23-23:24:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/23-23:24:07

مسعود

نام: مسعود


ضیائی

نام خانوادگی: ضیائی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


46380

شماره نظام: 46380


1401/12/22-19:24:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/22-19:24:59

یوسف

نام: یوسف


یحیی پور

نام خانوادگی: یحیی پور


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-2974

شماره نظام: آ-2974


1401/12/23-23:24:23

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/23-23:24:23

فرهنگ

نام: فرهنگ


بابامحمودی

نام خانوادگی: بابامحمودی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


23702

شماره نظام: 23702


1401/12/22-19:25:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/22-19:25:14

فرید

نام: فرید


یوسفی

نام خانوادگی: یوسفی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


62958

شماره نظام: 62958


1401/12/23-23:24:40

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/23-23:24:40

وحدت

نام: وحدت


پورطهماسبی

نام خانوادگی: پورطهماسبی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1401/12/23-23:24:49

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/23-23:24:49

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,719

بازدید این صفحه در سال جاری: 38

بازدید این صفحه در ماه جاری: 11

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir