انجمن علمی تصویربرداری قلب و عروق ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1402

آدرس انجمن: تهران / خیابان ولی عصر (عج) / بالاتر از تقاطع آیت الله هاشمی رفسنجانی / خیابان عاطفیه غربی / پلاک 112 / طبقه 1 / واحد 4

تلفن انجمن: 02122049206

نمابر (Fax) انجمن: 02122049206

سایت انجمن: ---

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 29 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 6 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
2 1724رادیولوژیتخصصRadiology
3 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
4 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
5 21117جراحی بیماریهای مادرزادی قلبفلوشیپ 
6 21169تصویربرداری قلب و عروقفلوشیپ 
7 2118اكو كاردیوگرافیفلوشیپ 
8 2119پیس میكرو اینترونشنال _ الكتروفیزیولوژیفلوشیپ 
9 21195الكتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ 
10 2140نارسایی قلب و پیوندفلوشیپ 
11 2141بیماریهای مادرزادی قلب در بالغینفلوشیپ 
12 2144اینترونشنال كاردیولوژی دركودكان ونوجوانانفلوشیپ 
13 21445اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق كودكانفلوشیپ 
14 2158رادیولوژی مداخله ایفلوشیپ 
15 21945اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسالفلوشیپ 
16 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
17 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
18 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


کوچک شوشتری

نام خانوادگی: کوچک شوشتری


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


150950

شماره نظام: 150950


1402/09/03-10:50:56

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/03-10:50:56

سارا

نام: سارا


مشهدی نژاد

نام خانوادگی: مشهدی نژاد


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


128789

شماره نظام: 128789


1402/08/28-12:53:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/28-12:53:38

مهرداد

نام: مهرداد


صادقی اردوبادی

نام خانوادگی: صادقی اردوبادی


بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین

رشته تحصیلی: بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


29699

شماره نظام: 29699


1402/08/28-12:53:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/28-12:53:31

کیارا

نام: کیارا


رضایی کلانتری

نام خانوادگی: رضایی کلانتری


رادیولوژی مداخله ای

رشته تحصیلی: رادیولوژی مداخله ای


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


112428

شماره نظام: 112428


1402/08/21-12:48:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/21-12:48:24

علیرضا

نام: علیرضا


فرزایی

نام خانوادگی: فرزایی


تصویربرداری قلب و عروق

رشته تحصیلی: تصویربرداری قلب و عروق


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


185117

شماره نظام: 185117


1402/08/28-12:53:17

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/28-12:53:17

لیلی

نام: لیلی


ابدان

نام خانوادگی: ابدان


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


153666

شماره نظام: 153666


1402/08/28-12:53:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/28-12:53:24

خديجه

نام: خديجه


سليماني

نام خانوادگی: سليماني


تصویربرداری قلب و عروق

رشته تحصیلی: تصویربرداری قلب و عروق


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


93886

شماره نظام: 93886


1402/08/16-11:29:52

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/16-11:29:52

سیدمجتبی

نام: سیدمجتبی


قرشی

نام خانوادگی: قرشی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


170334

شماره نظام: 170334


1402/07/03-18:16:20

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/03-18:16:20

مرجان

نام: مرجان


منصوری

نام خانوادگی: منصوری


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


152321

شماره نظام: 152321


1402/07/03-18:16:31

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/03-18:16:31

فریدون

نام: فریدون


نوحی بزنجانی

نام خانوادگی: نوحی بزنجانی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


15385

شماره نظام: 15385


1402/06/29-04:55:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-04:55:38

123
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,677

بازدید این صفحه در سال جاری: 115

بازدید این صفحه در ماه جاری: 09

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 06

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir