تاریخچه انتخابات برگزار شده
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران


1401/05/06

تاریخ آغاز: 1401/05/06

1401/05/07

تاریخ پایان: 1401/05/07


150

تعداد اعضا: 150

132

تعداد آرا: 132


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران


1401/04/30

تاریخ آغاز: 1401/04/30

1401/04/30

تاریخ پایان: 1401/04/30


241

تعداد اعضا: 241

137

تعداد آرا: 137


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران


1401/05/07

تاریخ آغاز: 1401/05/07

1401/05/07

تاریخ پایان: 1401/05/07


137

تعداد اعضا: 137

74

تعداد آرا: 74


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران


1401/04/24

تاریخ آغاز: 1401/04/24

1401/04/24

تاریخ پایان: 1401/04/24


370

تعداد اعضا: 370

288

تعداد آرا: 288


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران


1401/04/31

تاریخ آغاز: 1401/04/31

1401/04/31

تاریخ پایان: 1401/04/31


420

تعداد اعضا: 420

359

تعداد آرا: 359


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های مغز و اعصاب ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های مغز و اعصاب ایران


1401/04/02

تاریخ آغاز: 1401/04/02

1401/04/02

تاریخ پایان: 1401/04/02


458

تعداد اعضا: 458

368

تعداد آرا: 368


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت ایران


1401/03/27

تاریخ آغاز: 1401/03/27

1401/03/28

تاریخ پایان: 1401/03/28


213

تعداد اعضا: 213

138

تعداد آرا: 138


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کایروپراکتیک ایران


1401/03/27

تاریخ آغاز: 1401/03/27

1401/03/27

تاریخ پایان: 1401/03/27


49

تعداد اعضا: 49

41

تعداد آرا: 41


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب اورژانس ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب اورژانس ایران


1401/03/22

تاریخ آغاز: 1401/03/22

1401/03/22

تاریخ پایان: 1401/03/22


633

تعداد اعضا: 633

526

تعداد آرا: 526


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران


1401/03/23

تاریخ آغاز: 1401/03/23

1401/03/23

تاریخ پایان: 1401/03/23


112

تعداد اعضا: 112

108

تعداد آرا: 108


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,573

بازدید این صفحه در سال جاری: 1,803

بازدید این صفحه در ماه جاری: 215

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir