تاریخچه انتخابات برگزار شده

عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/10

تاریخ پایان: 1402/09/10


382

تعداد اعضا: 382

213

تعداد آرا: 213


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/09

تاریخ پایان: 1402/09/09


128

تعداد اعضا: 128

79

تعداد آرا: 79


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی اورولوژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی اورولوژی ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/10

تاریخ پایان: 1402/09/10


412

تعداد اعضا: 412

246

تعداد آرا: 246


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/09

تاریخ پایان: 1402/09/09


221

تعداد اعضا: 221

186

تعداد آرا: 186


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی ایران


1402/09/02

تاریخ آغاز: 1402/09/02

1402/09/02

تاریخ پایان: 1402/09/02


86

تعداد اعضا: 86

45

تعداد آرا: 45


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سرطان زنان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سرطان زنان ایران


1402/08/29

تاریخ آغاز: 1402/08/29

1402/08/29

تاریخ پایان: 1402/08/29


132

تعداد اعضا: 132

74

تعداد آرا: 74


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روان درمانی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روان درمانی ایران


1402/08/25

تاریخ آغاز: 1402/08/25

1402/08/25

تاریخ پایان: 1402/08/25


79

تعداد اعضا: 79

58

تعداد آرا: 58


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران


1402/08/18

تاریخ آغاز: 1402/08/18

1402/08/18

تاریخ پایان: 1402/08/18


65

تعداد اعضا: 65

38

تعداد آرا: 38


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران


1402/08/01

تاریخ آغاز: 1402/08/01

1402/08/01

تاریخ پایان: 1402/08/01


39

تعداد اعضا: 39

35

تعداد آرا: 35


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران


1402/07/20

تاریخ آغاز: 1402/07/20

1402/07/21

تاریخ پایان: 1402/07/21


41

تعداد اعضا: 41

30

تعداد آرا: 30


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir