تاریخچه انتخابات برگزار شده
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران


1401/02/23

تاریخ آغاز: 1401/02/23

1401/02/23

تاریخ پایان: 1401/02/23


60

تعداد اعضا: 60

40

تعداد آرا: 40


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران


1401/02/23

تاریخ آغاز: 1401/02/23

1401/02/23

تاریخ پایان: 1401/02/23


1019

تعداد اعضا: 1019

916

تعداد آرا: 916


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران


1401/02/10

تاریخ آغاز: 1401/02/10

1401/02/10

تاریخ پایان: 1401/02/10


235

تعداد اعضا: 235

180

تعداد آرا: 180


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی دست ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی دست ایران


1401/01/30

تاریخ آغاز: 1401/01/30

1401/01/30

تاریخ پایان: 1401/01/30


52

تعداد اعضا: 52

37

تعداد آرا: 37


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران


1400/12/28

تاریخ آغاز: 1400/12/28

1400/12/28

تاریخ پایان: 1400/12/28


209

تعداد اعضا: 209

189

تعداد آرا: 189


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران


1400/12/20

تاریخ آغاز: 1400/12/20

1400/12/20

تاریخ پایان: 1400/12/20


114

تعداد اعضا: 114

69

تعداد آرا: 69


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پدافند غیرعامل در نظام سلامت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پدافند غیرعامل در نظام سلامت ایران


1400/12/14

تاریخ آغاز: 1400/12/14

1400/12/14

تاریخ پایان: 1400/12/14


62

تعداد اعضا: 62

56

تعداد آرا: 56


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی کودکان ایران


1400/12/12

تاریخ آغاز: 1400/12/12

1400/12/12

تاریخ پایان: 1400/12/12


145

تعداد اعضا: 145

92

تعداد آرا: 92


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندی ایران


1400/12/11

تاریخ آغاز: 1400/12/11

1400/12/11

تاریخ پایان: 1400/12/11


150

تعداد اعضا: 150

106

تعداد آرا: 106


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران


1400/12/03

تاریخ آغاز: 1400/12/03

1400/12/03

تاریخ پایان: 1400/12/03


65

تعداد اعضا: 65

57

تعداد آرا: 57


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,028,704

بازدید این صفحه در سال جاری: 731

بازدید این صفحه در ماه جاری: 563

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 388

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir