تاریخچه انتخابات برگزار شده

عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران


1402/02/28

تاریخ آغاز: 1402/02/28

1402/02/30

تاریخ پایان: 1402/02/30


65

تعداد اعضا: 65

36

تعداد آرا: 36


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی جراحان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی جراحان ایران


1402/02/25

تاریخ آغاز: 1402/02/25

1402/02/27

تاریخ پایان: 1402/02/27


1248

تعداد اعضا: 1248

631

تعداد آرا: 631


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مطالعات بیماریهای کبدی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مطالعات بیماریهای کبدی ایران


1402/02/25

تاریخ آغاز: 1402/02/25

1402/02/25

تاریخ پایان: 1402/02/25


47

تعداد اعضا: 47

47

تعداد آرا: 47


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی حقوق سلامت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی حقوق سلامت ایران


1402/02/22

تاریخ آغاز: 1402/02/22

1402/02/22

تاریخ پایان: 1402/02/22


62

تعداد اعضا: 62

54

تعداد آرا: 54


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران


1402/02/16

تاریخ آغاز: 1402/02/16

1402/02/16

تاریخ پایان: 1402/02/16


182

تعداد اعضا: 182

117

تعداد آرا: 117


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آندوسکوپی گوارشی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آندوسکوپی گوارشی ایران


1402/02/18

تاریخ آغاز: 1402/02/18

1402/02/18

تاریخ پایان: 1402/02/18


31

تعداد اعضا: 31

31

تعداد آرا: 31


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ارتودنتیست‌های ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ارتودنتیست‌های ایران


1402/01/25

تاریخ آغاز: 1402/01/25

1402/01/25

تاریخ پایان: 1402/01/25


61

تعداد اعضا: 61

44

تعداد آرا: 44


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران


1401/12/18

تاریخ آغاز: 1401/12/18

1401/12/25

تاریخ پایان: 1401/12/25


117

تعداد اعضا: 117

48

تعداد آرا: 48


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران


1401/12/21

تاریخ آغاز: 1401/12/21

1401/12/21

تاریخ پایان: 1401/12/21


54

تعداد اعضا: 54

40

تعداد آرا: 40


انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران


1401/12/12

تاریخ آغاز: 1401/12/12

1401/12/12

تاریخ پایان: 1401/12/12


212

تعداد اعضا: 212

153

تعداد آرا: 153


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir