نتایج انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان قلب ایران

بدیهی است که نتایج شمارش آرا پس از تصویب در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نافذ و منشأ اثر خواهد بود.
تعداد اعضای انجمن: 156
تعداد آرای اخذ شده: 95
درصد آرای اخذ شده: 60.90 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
جراحان قلب11297محمد رضا میرزاآقایان6568.4241.67
جراحان قلب11293محمد علی یوسف نیا6164.2139.1
جراحان قلب11301علیرضا علیزاده قویدل5052.6332.05
جراحان قلب11296اسمعیل اصدق پور4850.5330.77
جراحان قلب11294محمود شیرزاد4749.4730.13
جراحان قلب11288حسن رادمهر4648.4229.49
جراحان قلب11286رامین بقایی4042.1125.64
جراحان قلب11289احمد علی امیرغفران3941.0525
جراحان قلب11285سید خلیل فروزان نیا3941.0525
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
جراحان قلب11291ناصر جلیلی فر5355.7933.97
جراحان قلب11300بهادر بهارستاني3132.6319.87
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
اسمعیل اصدق پور

اسمعیل اصدق پور

کد نامزد: 11296

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
احمد علی امیرغفران

احمد علی امیرغفران

کد نامزد: 11289

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
زهرا انصاری اول

زهرا انصاری اول

کد نامزد: 11287

مرتبه علمی: استادیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
شهريار انورى آذر

شهريار انورى آذر

کد نامزد: 11299

مرتبه علمی: استادیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
رامین بقایی

رامین بقایی

کد نامزد: 11286

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
علیرضا دهستانی

علیرضا دهستانی

کد نامزد: 11298

مرتبه علمی: استادیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
حسن رادمهر

حسن رادمهر

کد نامزد: 11288

مرتبه علمی: استاد

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
سام زراعتیان نژاد دوانی

سام زراعتیان نژاد دوانی

کد نامزد: 11290

مرتبه علمی: استادیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
محمود شیرزاد

محمود شیرزاد

کد نامزد: 11294

مرتبه علمی: استادیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
محمد عباسی تشنیزی

محمد عباسی تشنیزی

کد نامزد: 11295

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
علیرضا علیزاده قویدل

علیرضا علیزاده قویدل

کد نامزد: 11301

مرتبه علمی: استاد

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
سید خلیل فروزان نیا

سید خلیل فروزان نیا

کد نامزد: 11285

مرتبه علمی: استاد

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
محمد رضا میرزاآقایان

محمد رضا میرزاآقایان

کد نامزد: 11297

مرتبه علمی: استادیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست هیئت مدیره
محمد علی یوسف نیا

محمد علی یوسف نیا

کد نامزد: 11293

مرتبه علمی: استاد ممتاز

گروه: جراحان قلب

نامزد پست بازرس
بهادر بهارستاني

بهادر بهارستاني

کد نامزد: 11300

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: جراحان قلب

نامزد پست بازرس
ناصر جلیلی فر

ناصر جلیلی فر

کد نامزد: 11291

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: جراحان قلب

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir