نتایج انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي آسیب شناسان دهان، فک و صورت ايران

بدیهی است که نتایج شمارش آرا پس از تصویب در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نافذ و منشأ اثر خواهد بود.
تعداد اعضای انجمن: 87
تعداد آرای اخذ شده: 46
درصد آرای اخذ شده: 52.87 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12113سيد محمد رضوي3678.2641.38
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12128پویان امینی شکیب3473.9139.08
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12116مهدی عاشوری3269.5736.78
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12117نفیسه شاملو محمودی3065.2234.48
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12129حسین طباطبایی2860.8732.18
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12114نوشین جلایر نادری1634.7818.39
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12115علی دهقانی ناژوانی1021.7411.49
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12120مائده قربان پور بارفروشی2452.1727.59
آسیب شناسان دهان، فک و صورت12119فاطمه شاهسواری1839.1320.69
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
پویان امینی شکیب

پویان امینی شکیب

کد نامزد: 12128

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
عباسعلی پایدار

عباسعلی پایدار

کد نامزد: 12121

مرتبه علمی: استادیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
نوشین جلایر نادری

نوشین جلایر نادری

کد نامزد: 12114

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
علی دهقانی ناژوانی

علی دهقانی ناژوانی

کد نامزد: 12115

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
سيد محمد رضوي

سيد محمد رضوي

کد نامزد: 12113

مرتبه علمی: استاد

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
نفیسه شاملو محمودی

نفیسه شاملو محمودی

کد نامزد: 12117

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
حسین طباطبایی

حسین طباطبایی

کد نامزد: 12129

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست هیئت مدیره
مهدی عاشوری

مهدی عاشوری

کد نامزد: 12116

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست بازرس
فاطمه شاهسواری

فاطمه شاهسواری

کد نامزد: 12119

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

نامزد پست بازرس
مائده قربان پور بارفروشی

مائده قربان پور بارفروشی

کد نامزد: 12120

مرتبه علمی: استادیار

گروه: آسیب شناسان دهان، فک و صورت

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir