نتایج انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

بدیهی است که نتایج شمارش آرا پس از تصویب در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نافذ و منشأ اثر خواهد بود.
تعداد اعضای انجمن: 192
تعداد آرای اخذ شده: 134
درصد آرای اخذ شده: 69.79 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
ایمونولوژی12141محمد وجگانی9470.1548.96
ایمونولوژی12137نصراله عرفانی7656.7239.58
ایمونولوژی12140مهرناز مصداقی6145.5231.77
ایمونولوژی12142سید محمود مسیحا هاشمی5944.0330.73
ایمونولوژی12138محمد فریدونی5742.5429.69
ایمونولوژی12147محمود محمودی5641.7929.17
ایمونولوژی12139توحيد كاظمي5138.0626.56
ایمونولوژی12136سارا صعودی4735.0724.48
ایمونولوژی12143فرشید یگانه3526.1218.23
ایمونولوژی12146ناصر اقدمی3526.1218.23
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
ایمونولوژی12145مریم نوری زاده7455.2238.54
ایمونولوژی12144مجید خوش میرصفا3828.3619.79
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
سید علیرضا اسماعیلی

سید علیرضا اسماعیلی

کد نامزد: 12131

مرتبه علمی: استادیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
ناصر اقدمی

ناصر اقدمی

کد نامزد: 12146

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
مـستعفـی (RESIGNED)
بهزاد برادران

بهزاد برادران

کد نامزد: 12132

مرتبه علمی: استاد

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
علی خدادادی

علی خدادادی

کد نامزد: 12133

مرتبه علمی: استاد

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
علی اکبر دل بندی

علی اکبر دل بندی

کد نامزد: 12134

مرتبه علمی: استادیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
مـستعفـی (RESIGNED)
عباس رضائی

عباس رضائی

کد نامزد: 12135

مرتبه علمی: استاد

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
سارا صعودی

سارا صعودی

کد نامزد: 12136

مرتبه علمی: استادیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
نصراله عرفانی

نصراله عرفانی

کد نامزد: 12137

مرتبه علمی: استاد

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
محمد فریدونی

محمد فریدونی

کد نامزد: 12138

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
توحيد كاظمي

توحيد كاظمي

کد نامزد: 12139

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
محمود محمودی

محمود محمودی

کد نامزد: 12147

مرتبه علمی: استاد

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
مهرناز مصداقی

مهرناز مصداقی

کد نامزد: 12140

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
رضا منصوری

رضا منصوری

کد نامزد: 12159

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
سید محمود مسیحا هاشمی

سید محمود مسیحا هاشمی

کد نامزد: 12142

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
محمد وجگانی

محمد وجگانی

کد نامزد: 12141

مرتبه علمی: استاد

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
فرشید یگانه

فرشید یگانه

کد نامزد: 12143

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست بازرس
مجید خوش میرصفا

مجید خوش میرصفا

کد نامزد: 12144

مرتبه علمی: استادیار

گروه: ایمونولوژی

نامزد پست بازرس
مریم نوری زاده

مریم نوری زاده

کد نامزد: 12145

مرتبه علمی: استادیار

گروه: ایمونولوژی

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir