آرشیو اخبار انتخابات

1399/07/24

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران

1399/06/19

برگزاری انتخابات الکترونیک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

1399/06/19

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های ایران

1399/05/31

برگزاری انتخابات الکترونیک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونیک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

1399/05/23

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ايران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ايران

برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ايران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,615,403

بازدید این صفحه در سال جاری: 479

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir