آرشیو اخبار انتخابات

1398/07/10

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز چهار شنبه 17 مهر ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران

1398/07/08

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز پنج شنبه 11 مهر ماه به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

1398/06/30

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی روماتولوژی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز پنج شنبه 4 مهرماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

1398/06/26

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

1398/06/23

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی سکته مغزی و بیماری های عروق مغز و نخاع ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی سکته مغزی و بیماری های عروق مغز و نخاع ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز دوشنبه 25 شهریور 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی سکته مغزی و بیماری های عروق مغز و نخاع ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,000,324

بازدید این صفحه در سال جاری: 285

بازدید این صفحه در ماه جاری: 189

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 70

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir