نتایج انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
تعداد اعضای انجمن: 77
تعداد آرای اخذ شده: 66
درصد آرای اخذ شده: 85.71 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
نفرولوژی کودکان11341نکیسا هومن6090.9177.92
نفرولوژی کودکان11340معصومه محکم5177.2766.23
نفرولوژی کودکان11344سید طاهر اصفهانی4568.1858.44
نفرولوژی کودکان11338سيد محمد تقى حسينى طباطبائى3146.9740.26
نفرولوژی کودکان11336حمیدرضا بادلی3146.9740.26
نفرولوژی کودکان11345مصطفی شریفیان3146.9740.26
نفرولوژی کودکان11339حسین عماد ممتاز2537.8832.47
نفرولوژی کودکان11335فهیمه عسکریان2334.8529.87
نفرولوژی کودکان11342نعمت اله عطائی2131.8227.27
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
نفرولوژی کودکان11348آلاله قیصری3045.4538.96
نفرولوژی کودکان11346نسرین اسفندیار1624.2420.78
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
Mohsen sepahi

Mohsen sepahi

کد نامزد: 11337

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
سید طاهر اصفهانی

سید طاهر اصفهانی

کد نامزد: 11344

مرتبه علمی: استاد

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
حمیدرضا بادلی

حمیدرضا بادلی

کد نامزد: 11336

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
زهرا پورنصیری

زهرا پورنصیری

کد نامزد: 11343

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
سيد محمد تقى حسينى طباطبائى

سيد محمد تقى حسينى طباطبائى

کد نامزد: 11338

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
مصطفی شریفیان

مصطفی شریفیان

کد نامزد: 11345

مرتبه علمی: استاد

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
آرش عباسی

آرش عباسی

کد نامزد: 11334

مرتبه علمی: استادیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
فهیمه عسکریان

فهیمه عسکریان

کد نامزد: 11335

مرتبه علمی: استادیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
نعمت اله عطائی

نعمت اله عطائی

کد نامزد: 11342

مرتبه علمی: استاد

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
حسین عماد ممتاز

حسین عماد ممتاز

کد نامزد: 11339

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
معصومه محکم

معصومه محکم

کد نامزد: 11340

مرتبه علمی: استاد

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست هیئت مدیره
نکیسا هومن

نکیسا هومن

کد نامزد: 11341

مرتبه علمی: استاد

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست بازرس
نسرین اسفندیار

نسرین اسفندیار

کد نامزد: 11346

مرتبه علمی: استادیار

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست بازرس
آلاله قیصری

آلاله قیصری

کد نامزد: 11348

مرتبه علمی: استاد

گروه: نفرولوژی کودکان

نامزد پست بازرس
سهیلا مهدوی نیا

سهیلا مهدوی نیا

کد نامزد: 11347

مرتبه علمی: استادیار

گروه: نفرولوژی کودکان

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,504,895

بازدید این صفحه در سال جاری: 59

بازدید این صفحه در ماه جاری: 18

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir