نتایج انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران
تعداد اعضای انجمن: 208
تعداد آرای اخذ شده: 143
درصد آرای اخذ شده: 68.75 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
روماتولوژی11170محسن سروش10372.0349.52
روماتولوژی11179سيد رضا نجفي زاده10170.6348.56
روماتولوژی11169آرمان احمدزاده8962.2442.79
روماتولوژی11180علی بیداری7351.0535.1
روماتولوژی11175سيده زهرا ميرفيضي6444.7630.77
روماتولوژی11174سيده طاهره فائزي6344.0630.29
روماتولوژی11171محمدباقر اولیاء4632.1722.12
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
روماتولوژی11177محسن اخياني10069.9348.08
روماتولوژی11178آرش اصلیان2920.2813.94
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
آرمان احمدزاده

آرمان احمدزاده

کد نامزد: 11169

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
محمدباقر اولیاء

محمدباقر اولیاء

کد نامزد: 11171

مرتبه علمی: استاد

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
علی بیداری

علی بیداری

کد نامزد: 11180

مرتبه علمی: استاد

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
رامین رفیعی لتیانی

رامین رفیعی لتیانی

کد نامزد: 11176

مرتبه علمی: استادیار

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
محسن سروش

محسن سروش

کد نامزد: 11170

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
لیدا شعشعانی

لیدا شعشعانی

کد نامزد: 11173

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
سيده طاهره فائزي

سيده طاهره فائزي

کد نامزد: 11174

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
سيده زهرا ميرفيضي

سيده زهرا ميرفيضي

کد نامزد: 11175

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: روماتولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
سيد رضا نجفي زاده

سيد رضا نجفي زاده

کد نامزد: 11179

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: روماتولوژی

نامزد پست بازرس
محسن اخياني

محسن اخياني

کد نامزد: 11177

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: روماتولوژی

نامزد پست بازرس
آرش اصلیان

آرش اصلیان

کد نامزد: 11178

مرتبه علمی: استادیار

گروه: روماتولوژی

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,466,374

بازدید این صفحه در سال جاری: 75

بازدید این صفحه در ماه جاری: 21

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir