نتایج انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

بدیهی است که نتایج شمارش آرا پس از تصویب در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نافذ و منشأ اثر خواهد بود.
تعداد اعضای انجمن: 235
تعداد آرای اخذ شده: 180
درصد آرای اخذ شده: 76.60 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
کارشناس ارشد و دکتری12733حسین بیدختی9552.7840.43
کارشناس ارشد و دکتری12721سیروس پناهی8848.8937.45
کارشناس ارشد و دکتری12720فاطمه شیخ شعاعی6938.3329.36
کارشناس ارشد و دکتری12724مسعود محمدی6536.1127.66
کارشناس ارشد و دکتری12725لیلا نعمتی انارکی633526.81
کارشناس ارشد و دکتری12728علی رشیدی6133.8925.96
کارشناس ارشد و دکتری12735محمدکریم صابری6133.8925.96
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
کارشناس ارشد و دکتری12718علی حسین قاسمی5128.3321.7
کارشناس ارشد و دکتری12730مجتبی ازقندی شهری4826.6720.43
کارشناس ارشد و دکتری12719مریم اخوتی4826.6720.43
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
شادی اسدزندی

شادی اسدزندی

کد نامزد: 12736

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
حسین بیدختی

حسین بیدختی

کد نامزد: 12733

مرتبه علمی: مربی

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
احمد پاپی

احمد پاپی

کد نامزد: 12722

مرتبه علمی: مربی

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
سیروس پناهی

سیروس پناهی

کد نامزد: 12721

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
علی حمیدی

علی حمیدی

کد نامزد: 12726

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
علی رشیدی

علی رشیدی

کد نامزد: 12728

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
میلاد روشنی

میلاد روشنی

کد نامزد: 12731

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
شعله زکیانی

شعله زکیانی

کد نامزد: 12734

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
فاطمه شیخ شعاعی

فاطمه شیخ شعاعی

کد نامزد: 12720

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
محمدکریم صابری

محمدکریم صابری

کد نامزد: 12735

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
نادر عالیشان کرمی

نادر عالیشان کرمی

کد نامزد: 12732

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
محمدهیوا عبدخدا

محمدهیوا عبدخدا

کد نامزد: 12727

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
مسعود محمدی

مسعود محمدی

کد نامزد: 12724

مرتبه علمی: استادیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست هیئت مدیره
لیلا نعمتی انارکی

لیلا نعمتی انارکی

کد نامزد: 12725

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست بازرس
مریم اخوتی

مریم اخوتی

کد نامزد: 12719

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست بازرس
مجتبی ازقندی شهری

مجتبی ازقندی شهری

کد نامزد: 12730

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست بازرس
ابراهیم خاشی جمال زهی

ابراهیم خاشی جمال زهی

کد نامزد: 12729

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

نامزد پست بازرس
علی حسین قاسمی

علی حسین قاسمی

کد نامزد: 12718

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: کارشناس ارشد و دکتری

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir