نتایج انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي پزشکی روانتنی ايران

بدیهی است که نتایج شمارش آرا پس از تصویب در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نافذ و منشأ اثر خواهد بود.
تعداد اعضای انجمن: 65
تعداد آرای اخذ شده: 57
درصد آرای اخذ شده: 87.69 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
پزشکی روانتنی11715احمد علی نوربالا تفتی4477.1967.69
پزشکی روانتنی11719مهدی نصراصفهانی3968.4260
پزشکی روانتنی11720علی اکبر نجاتی صفا3459.6552.31
پزشکی روانتنی11716راضیه صالحیان3052.6346.15
پزشکی روانتنی11723فرناز اعتصام2950.8844.62
پزشکی روانتنی11717رضا باقریان سرارودی2238.633.85
پزشکی روانتنی11722سید حمزه حسینی1831.5827.69
پزشکی روانتنی11721عاطفه قنبری جلفایی1729.8226.15
پزشکی روانتنی11718مهدی هرمزپور1729.8226.15
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
پزشکی روانتنی11724سیدشهاب بنی هاشم3154.3947.69
پزشکی روانتنی11740سحر انصاری915.7913.85
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
فرناز اعتصام

فرناز اعتصام

کد نامزد: 11723

مرتبه علمی: استادیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
حمید افشار

حمید افشار

کد نامزد: 11738

مرتبه علمی: استاد

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
رضا باقریان سرارودی

رضا باقریان سرارودی

کد نامزد: 11717

مرتبه علمی: استاد

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
سید حمزه حسینی

سید حمزه حسینی

کد نامزد: 11722

مرتبه علمی: استاد

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
راضیه صالحیان

راضیه صالحیان

کد نامزد: 11716

مرتبه علمی: استادیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
عاطفه قنبری جلفایی

عاطفه قنبری جلفایی

کد نامزد: 11721

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
سمیه معتضدیان

سمیه معتضدیان

کد نامزد: 11739

مرتبه علمی: استادیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
علی اکبر نجاتی صفا

علی اکبر نجاتی صفا

کد نامزد: 11720

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
مهدی نصراصفهانی

مهدی نصراصفهانی

کد نامزد: 11719

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
احمد علی نوربالا تفتی

احمد علی نوربالا تفتی

کد نامزد: 11715

مرتبه علمی: استاد

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست هیئت مدیره
مهدی هرمزپور

مهدی هرمزپور

کد نامزد: 11718

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست بازرس
سحر انصاری

سحر انصاری

کد نامزد: 11740

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست بازرس
سیدشهاب بنی هاشم

سیدشهاب بنی هاشم

کد نامزد: 11724

مرتبه علمی: استادیار

گروه: پزشکی روانتنی

نامزد پست بازرس
سید علی صید

سید علی صید

کد نامزد: 11725

مرتبه علمی: مربی

گروه: پزشکی روانتنی

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir