انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: خیابان پاسداران ،خیابان شهید جعفری (بوستان نهم ) ،پلاک 103

تلفن انجمن: 02122580201

نمابر (Fax) انجمن: 02122580201

سایت انجمن: www.ieus.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ieus.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 18 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 6 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سعید زندعضو هیأت مدیره 1397/09/18 1400/12/01
2 حشمت الله صوفی مجیدپوررئیس 1397/09/18 1400/12/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سعید

نام: سعید


زند

نام خانوادگی: زند


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


58006

شماره نظام: 58006


1399/09/18-14:32:32

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/18-14:32:32

روزبه

نام: روزبه


روحي نژاد

نام خانوادگی: روحي نژاد


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/09/18-14:18:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/18-14:18:00

صدراله

نام: صدراله


محرابی سی سخت

نام خانوادگی: محرابی سی سخت


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


32395

شماره نظام: 32395


1398/08/22-12:28:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/22-12:28:59

سامان

نام: سامان


فرشید

نام خانوادگی: فرشید


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1398/08/22-12:29:35

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/22-12:29:35

دينيار

نام: دينيار


خزاعلي

نام خانوادگی: خزاعلي


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

پژمان

نام: پژمان


شادپور

نام خانوادگی: شادپور


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


38069

شماره نظام: 38069


تاریخ تائید عضویت:

محمدامين

نام: محمدامين


افراسيابى

نام خانوادگی: افراسيابى


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


102057

شماره نظام: 102057


تاریخ تائید عضویت:

فرزانه

نام: فرزانه


شریفی اقدس

نام خانوادگی: شریفی اقدس


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مهرداد

نام: مهرداد


محمدی سیچانی

نام خانوادگی: محمدی سیچانی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


ناصح

نام خانوادگی: ناصح


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


82532

شماره نظام: 82532


تاریخ تائید عضویت:

12
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,954,512

بازدید این صفحه در سال جاری: 58

بازدید این صفحه در ماه جاری: 32

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 04

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir