انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران- انتهای بلوار کشاورز- خیابان دکتر محمد قریب- بیمارستان مرکز طبی کودکان- طبقه 3- بخش گوارش- مرکز تحقیقات گوارش.

تلفن انجمن: 021-66924545

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 55 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 38 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهری نجفی ثانیعضو هیأت مدیره 1383/00/00
2 علی اکبر سیاریعضو هیأت مدیره 1383/00/00
3 فرزانه معتمدعضو هیأت مدیره 1392/00/00
4 کتایون خاتمی قزوینیعضو هیأت مدیره 1392/00/00
5 غلامرضا خاتمی قزوینیرئیس 1383/00/00
6 عباس تقوی اردکانبازرس 1395/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران


1398/03/30

تاریخ آغاز: 1398/03/30

1398/03/30

تاریخ پایان: 1398/03/30


55

تعداد اعضا: 55

37

تعداد آرا: 37


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

کتایون

نام: کتایون


خاتمی قزوینی

نام خانوادگی: خاتمی قزوینی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68731

شماره نظام: 68731


تاریخ تائید عضویت:

علیرضا

نام: علیرضا


مرادزاده اسمعیل

نام خانوادگی: مرادزاده اسمعیل


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


91809

شماره نظام: 91809


تاریخ تائید عضویت:

شیده

نام: شیده


اوصیا

نام خانوادگی: اوصیا


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


55636

شماره نظام: 55636


تاریخ تائید عضویت:

زهرا

نام: زهرا


اخوان

نام خانوادگی: اخوان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


135592

شماره نظام: 135592


تاریخ تائید عضویت:

پریسا

نام: پریسا


رحمانی

نام خانوادگی: رحمانی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


105868

شماره نظام: 105868


تاریخ تائید عضویت:

سید رامین

نام: سید رامین


مدنی

نام خانوادگی: مدنی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108479

شماره نظام: 108479


تاریخ تائید عضویت:

عباس

نام: عباس


تقوی اردکان

نام خانوادگی: تقوی اردکان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


30929

شماره نظام: 30929


تاریخ تائید عضویت:

مجید

نام: مجید


خادمیان

نام خانوادگی: خادمیان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68414

شماره نظام: 68414


تاریخ تائید عضویت:

مژگان

نام: مژگان


صباغیان

نام خانوادگی: صباغیان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


33418

شماره نظام: 33418


تاریخ تائید عضویت:

هدایت

نام: هدایت


حیدری زاده

نام خانوادگی: حیدری زاده


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


78881

شماره نظام: 78881


تاریخ تائید عضویت:

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,954,617

بازدید این صفحه در سال جاری: 127

بازدید این صفحه در ماه جاری: 51

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir