انجمن علمی نفرولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: تهران- خیابان دکتر قریب- خیابان شهید طوسی- پلاک 63- واحد 12

تلفن انجمن: 02166912653

نمابر (Fax) انجمن: 02166912653

سایت انجمن: http://isn-iran.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: Iran.nephrology@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 275 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 23 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شهناز اتابکعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
2 محسن نفررئیس 1399/02/29 1400/11/30
3 نکیسا هومنعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
4 سمیرا طبیبانبازرس 1399/02/29 1400/11/30
5 شهرزاد عصارهدبیر 1399/02/29 1400/11/30
6 شکوفه ساوجخزانه دار 1399/02/29 1400/11/30
7 ایوب پزشگیعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
8 مسعود خسرویعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
3 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ناهید

نام: ناهید


مامی زاده

نام خانوادگی: مامی زاده


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1400/06/26-10:37:06

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:37:06

ناهید

نام: ناهید


رحیم زاده

نام خانوادگی: رحیم زاده


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1400/06/26-10:36:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:36:45

گیتی

نام: گیتی


داورمعین

نام خانوادگی: داورمعین


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


90538

شماره نظام: 90538


1400/06/26-10:36:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:36:03

طاهره

نام: طاهره


زروک اهی محله

نام خانوادگی: زروک اهی محله


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


98277

شماره نظام: 98277


1400/06/26-10:35:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:35:43

سحر

نام: سحر


وحدت

نام خانوادگی: وحدت


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1400/06/26-10:34:48

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:34:48

رقیه

نام: رقیه


اکبری

نام خانوادگی: اکبری


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


73604

شماره نظام: 73604


1400/06/26-10:34:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:34:02

حسن

نام: حسن


ارگانی

نام خانوادگی: ارگانی


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


26675

شماره نظام: 26675


1400/06/26-10:33:12

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:33:12

بنفشه

نام: بنفشه


آراد

نام خانوادگی: آراد


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68191

شماره نظام: 68191


1400/06/26-10:31:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:31:32

آزاده

نام: آزاده


شیرودبخشی

نام خانوادگی: شیرودبخشی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


111183

شماره نظام: 111183


1400/06/26-10:31:06

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:31:06

زهرا

نام: زهرا


پورنصیری

نام خانوادگی: پورنصیری


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


41614

شماره نظام: 41614


1400/06/26-10:18:16

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/26-10:18:16

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,234,370

بازدید این صفحه در سال جاری: 376

بازدید این صفحه در ماه جاری: 211

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 113

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir