انجمن علمی نفرولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1386

آدرس انجمن: تهران- خیابان دکتر قریب- خیابان شهید طوسی- پلاک 63- واحد 12

تلفن انجمن: 02166912653

نمابر (Fax) انجمن: 02166912653

سایت انجمن: http://isn-iran.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: Iran.nephrology@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 190 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شهناز اتابکعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
2 مسعود خسرویعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
3 ایوب پزشگیعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
4 نکیسا هومنعضو هیأت مدیره 1399/02/29 1400/11/30
5 محسن نفررئیس 1399/02/29 1400/11/30
6 شهرزاد عصارهدبیر 1399/02/29 1400/11/30
7 شکوفه ساوجخزانه دار 1399/02/29 1400/11/30
8 سمیرا طبیبانبازرس 1399/02/29 1400/11/30
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
3 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ایوب

نام: ایوب


پزشگی

نام خانوادگی: پزشگی


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


39946

شماره نظام: 39946


1399/02/29-12:45:03

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-12:45:03

شهناز

نام: شهناز


اتابک

نام خانوادگی: اتابک


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


1399/02/29-12:35:50

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-12:35:50

شهرزاد

نام: شهرزاد


عصاره

نام خانوادگی: عصاره


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1399/02/29-12:32:42

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-12:32:42

سیمین

نام: سیمین


صادقی بجد

نام خانوادگی: صادقی بجد


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28148

شماره نظام: 28148


1399/06/30-11:48:33

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/30-11:48:33

فرحناك

نام: فرحناك


اسدى

نام خانوادگی: اسدى


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1399/06/30-11:48:41

تاریخ تائید عضویت: 1399/06/30-11:48:41

نکیسا

نام: نکیسا


هومن

نام خانوادگی: هومن


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


34317

شماره نظام: 34317


تاریخ تائید عضویت:

بنفشه

نام: بنفشه


درمنش

نام خانوادگی: درمنش


كلیه كودكان

رشته تحصیلی: كلیه كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


42189

شماره نظام: 42189


تاریخ تائید عضویت:

فیروز

نام: فیروز


فصیحی

نام خانوادگی: فصیحی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

رضا

نام: رضا


افشار

نام خانوادگی: افشار


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


۳۶۶۲۰

شماره نظام: ۳۶۶۲۰


تاریخ تائید عضویت:

مصدق

نام: مصدق


جباری

نام خانوادگی: جباری


نفرولوژی

رشته تحصیلی: نفرولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


44392

شماره نظام: 44392


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,664,875

بازدید این صفحه در سال جاری: 599

بازدید این صفحه در ماه جاری: 21

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir