انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1375

آدرس انجمن: تهران، میدان توحید، خیان گلبار، خیابان شهید طوسی، پلاک 100، طبقه 4، واحد 10

تلفن انجمن: 021-66573616

نمابر (Fax) انجمن: 021-66573616

سایت انجمن: www.isaa.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: isaa1375asthma@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 95 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران


1396/06/23

تاریخ آغاز: 1396/06/23

1396/06/23

تاریخ پایان: 1396/06/23


91

تعداد اعضا: 91

70

تعداد آرا: 70


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فاطمه

نام: فاطمه


زارع مهرجردی

نام خانوادگی: زارع مهرجردی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


123094

شماره نظام: 123094


تاریخ تائید عضویت:

حميد رضا

نام: حميد رضا


حاتمي

نام خانوادگی: حاتمي


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


107728

شماره نظام: 107728


تاریخ تائید عضویت:

عباس

نام: عباس


دباغ زاده

نام خانوادگی: دباغ زاده


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


89663

شماره نظام: 89663


تاریخ تائید عضویت:

علي

نام: علي


پوروالي

نام خانوادگی: پوروالي


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


111079

شماره نظام: 111079


تاریخ تائید عضویت:

فرشته

نام: فرشته


مساوات

نام خانوادگی: مساوات


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


37324

شماره نظام: 37324


تاریخ تائید عضویت:

على

نام: على


فاضل

نام خانوادگی: فاضل


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70123

شماره نظام: 70123


تاریخ تائید عضویت:

مژگان

نام: مژگان


مقتدری

نام خانوادگی: مقتدری


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فرشته

نام: فرشته


سالاری

نام خانوادگی: سالاری


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


119961

شماره نظام: 119961


تاریخ تائید عضویت:

وحید

نام: وحید


قبادی دانا

نام خانوادگی: قبادی دانا


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

بهرام

نام: بهرام


بشردوست

نام خانوادگی: بشردوست


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


51776

شماره نظام: 51776


تاریخ تائید عضویت:

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,569,099

بازدید این صفحه در سال جاری: 192

بازدید این صفحه در ماه جاری: 35

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir