انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1377

آدرس انجمن: تهران - خیابان شریعتی - بالاتراز حسینه ارشاد- بیمارستان کودکان مفید

تلفن انجمن: 02122251736

نمابر (Fax) انجمن: 02122251736

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: www.nahid2247@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 123 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران


1398/02/26

تاریخ آغاز: 1398/02/26

1398/02/26

تاریخ پایان: 1398/02/26


114

تعداد اعضا: 114

84

تعداد آرا: 84


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

حسین

نام: حسین


فیروزی

نام خانوادگی: فیروزی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


54279

شماره نظام: 54279


1398/08/24-10:01:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/24-10:01:37

كامران

نام: كامران


بهروزي

نام خانوادگی: بهروزي


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85964

شماره نظام: 85964


تاریخ تائید عضویت:

محبوبه

نام: محبوبه


محمدی کردخیلی

نام خانوادگی: محمدی کردخیلی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


121064

شماره نظام: 121064


تاریخ تائید عضویت:

بابک

نام: بابک


حیدرپور

نام خانوادگی: حیدرپور


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


70721

شماره نظام: 70721


تاریخ تائید عضویت:

شلاله

نام: شلاله


گنجی

نام خانوادگی: گنجی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


125946

شماره نظام: 125946


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


پژوهنده

نام خانوادگی: پژوهنده


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


131790

شماره نظام: 131790


تاریخ تائید عضویت:

شاهین

نام: شاهین


نریمان

نام خانوادگی: نریمان


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


77101

شماره نظام: 77101


تاریخ تائید عضویت:

هانی

نام: هانی


میلانی

نام خانوادگی: میلانی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


94533

شماره نظام: 94533


تاریخ تائید عضویت:

مینا

نام: مینا


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


111075

شماره نظام: 111075


تاریخ تائید عضویت:

رویا

نام: رویا


طاهری تفتی

نام خانوادگی: طاهری تفتی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


52044

شماره نظام: 52044


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,234,333

بازدید این صفحه در سال جاری: 125

بازدید این صفحه در ماه جاری: 32

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir