انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1354

آدرس انجمن: تهران - خ کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز-کوچه شهید صدوقی - پلاک 8

تلفن انجمن: 66427519

نمابر (Fax) انجمن: 66583473

سایت انجمن: www.iranent.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iranent.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 329 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 248 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شاهرخ خوش سیرتعضو هیأت مدیره 1396/10/05
2 سیدعلی اصغر سید احمد شیرازینایب رئیس 1396/10/05
3 مهدی خواجویرئیس 1396/10/05
4 نسرین یزدانیعضو هیأت مدیره 1396/10/05
5 سيد علیرضا مصباحیعضو هیأت مدیره 1396/10/05
6 على كوهىعضو هیأت مدیره 1396/10/05
7 بیژن نقیب زادهعضو هیأت مدیره 1396/10/05
8 ابراهیم رزم پاعضو هیأت مدیره 1396/10/05
9 مسعود قاسمی فیروزآبادیدبیر 1396/10/05
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران


1396/09/02

تاریخ آغاز: 1396/09/02

1396/09/02

تاریخ پایان: 1396/09/02


355

تعداد اعضا: 355

237

تعداد آرا: 237


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1012مدارک پزشکیکاردانیMedical informatics
3 1013اتاق عملکاردانیSurgery room
4 1014بهداشت محیطکاردانیEnvironmental Health
5 1015بهداشتکار دهان و دندانکاردانیOral and dental Hygien
6 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
7 1017بهداشت حرفه ایکاردانیHealth Profession
8 1018هوشبریکاردانیAnesthesiology
9 1019ماماییکاردانیMidwifery
10 1020تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)کاردانیRadiology (Technology of Radiology)
11 1022بهداشت عمومیکاردانیPublic Health
12 1023پروتزهای دندانیکاردانیProsthodontics
13 1025فوریتهای پزشکیکاردانیMedical emergency
14 1026تکنولوژی پزشکی هسته ایکاردانیNuclear Medicine Technology
15 1027بهداشت دهانکاردانیOral Health
16 1030بهداشت مدارسکاردانیSchool Health
17 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
18 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
19 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
20 1110پرستاریکارشناسیNursing
21 1111اعضای مصنوعی و وسایل کمکیکارشناسیArtificial limbs and assistive devices
22 1112تکنولوژی پزشکی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
23 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
24 1142مشاورهکارشناسیConsultation
25 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
26 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
27 1115ماماییکارشناسیMidwifery
28 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
29 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
30 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
31 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
32 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
33 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
34 1121کتابداری در شاخه پزشکیکارشناسیMedical library
35 1122کار درمانیکارشناسیOccupational therapy
36 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
37 1126مددکاری اجتماعیکارشناسیSocial work
38 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
39 1128رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
40 1129تکنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
41 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
42 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
43 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
44 1136ساخت پروتزهای دندانیکارشناسیConstruction of Prosthodontics
45 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
46 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
47 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
48 1141مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
49 1212مدارک پزشکیکارشناسیmedical documents
50 1223ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسیIndustrial and workplace safety
51 1225فوریتهای پزشکیکارشناسیmedical emergency
52 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
53 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
54 14101ترکیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
55 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
56 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
57 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
58 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
59 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
60 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
61 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
62 1412مدارک پزشکیکارشناسی ارشدMedical informatics
63 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
64 1414آموزش پزشکیکارشناسی ارشدMedical education
65 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
66 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
67 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
68 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
69 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
70 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
71 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
72 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
73 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
74 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
75 1427کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی
76 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
77 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
78 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
79 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
80 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
81 1434فیزیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Physics
82 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
83 1436کار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
84 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
85 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
86 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
87 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
88 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
89 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
90 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
91 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
92 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
93 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
94 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
95 1449علوم و صنایع غذایی _ کنترل کیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
96 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
97 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
98 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
99 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
100 1454مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
101 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
102 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
103 1457نانوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
104 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
105 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
106 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
107 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
108 1462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
109 1467تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
110 1468میکروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
111 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
112 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
113 1470مهندسی پزشکی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
114 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
115 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
116 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
117 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
118 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
119 1477اکولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
120 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
121 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
122 1480برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
123 1481تکنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
124 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
125 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
126 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
127 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
128 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
129 1490تاریخ علوم پزشکیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
130 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
131 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
132 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
133 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
134 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
135 00113رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
136 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
137 00500کایروپراکتیکدکترای حرفه ایChiropractic
138 00501پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
139 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
140 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
141 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
142 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
143 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
144 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
145 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
146 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
147 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
148 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
149 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
150 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
151 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
152 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
153 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
154 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
155 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
156 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
157 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
158 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
159 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
160 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
161 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
162 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
163 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
164 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
165 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
166 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
167 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
168 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
169 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
170 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
171 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
172 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
173 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
174 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
175 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
176 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
177 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
178 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
179 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
180 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
181 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
182 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
183 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
184 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
185 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
186 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
187 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
188 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
189 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
190 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
191 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
192 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
193 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
194 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
195 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
196 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
197 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
198 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
199 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
200 1962توکسین های میکروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
201 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
202 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
203 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
204 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
205 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
206 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
207 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
208 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
209 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
210 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
211 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
212 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
213 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
214 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
215 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
216 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
217 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
218 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
219 1983تاریخ علوم پزشکیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
220 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
221 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
222 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
223 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
224 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
225 1811ارتودانتیکستخصصOrthodontics
226 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
227 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
228 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
229 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
230 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
231 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
232 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
233 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
234 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
235 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
236 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
237 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
238 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
239 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
240 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
241 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
242 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
243 1723آسیب شناسیتخصصPathology
244 1724رادیولوژیتخصصRadiology
245 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
246 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
247 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
248 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
249 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
250 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
251 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
252 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
253 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
254 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
255 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
256 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
257 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
258 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
259 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
260 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
261 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
262 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
263 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
264 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
265 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
266 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمدرضا

نام: محمدرضا


عقیلی

نام خانوادگی: عقیلی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


34182

شماره نظام: 34182


تاریخ تائید عضویت:

سمانه

نام: سمانه


زند

نام خانوادگی: زند


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


133262

شماره نظام: 133262


تاریخ تائید عضویت:

محمدمهدی

نام: محمدمهدی


سالم

نام خانوادگی: سالم


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


132233

شماره نظام: 132233


تاریخ تائید عضویت:

کیوان

نام: کیوان


خوشخو

نام خانوادگی: خوشخو


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


66026

شماره نظام: 66026


تاریخ تائید عضویت:

صالح

نام: صالح


محبي

نام خانوادگی: محبي


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


81491

شماره نظام: 81491


تاریخ تائید عضویت:

فرهاد

نام: فرهاد


مختاری نژاد

نام خانوادگی: مختاری نژاد


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۶۸۴۸۹

شماره نظام: ۶۸۴۸۹


تاریخ تائید عضویت:

پاشا

نام: پاشا


فتاحی

نام خانوادگی: فتاحی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


16539

شماره نظام: 16539


تاریخ تائید عضویت:

نسرین

نام: نسرین


راستا

نام خانوادگی: راستا


گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

رشته تحصیلی: گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


73144

شماره نظام: 73144


تاریخ تائید عضویت:

حسین

نام: حسین


تقوی

نام خانوادگی: تقوی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


37022

شماره نظام: 37022


تاریخ تائید عضویت:

طیبه

نام: طیبه


کاظمی

نام خانوادگی: کاظمی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


75536

شماره نظام: 75536


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,801,293

بازدید این صفحه در سال جاری: 534

بازدید این صفحه در ماه جاری: 28

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir