انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1371

آدرس انجمن: تهران-نیاوران -دارآباد-بیمارستان مسیح دانشوری -دفتر انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

تلفن انجمن: 26109964-021

نمابر (Fax) انجمن: 021-26109875

سایت انجمن: www.iiccom.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 203 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 98 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سید علی دهقان منشادیعضو هیأت مدیره 1397/05/16
2 محمدرضا صالحيعضو هیأت مدیره 1397/05/16
3 داود یادگاری نیاعضو هیأت مدیره 1399/02/27
4 علی اکبر ولایتیرئیس 1397/05/16
5 مرتضی ایزدینایب رئیس 1399/02/27
6 آمیتیس رمضانیدبیر 1397/05/16
7 پیام طبرسیخزانه دار 1397/05/16
8 علي گوهريعضو علی البدل 1397/05/16
9 بهروز نقیلیبازرس 1397/05/16
10 فرزین خوروشبازرس علی البدل 1397/05/16
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری ایران


1396/11/25

تاریخ آغاز: 1396/11/25

1396/11/25

تاریخ پایان: 1396/11/25


63

تعداد اعضا: 63

54

تعداد آرا: 54


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
2 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
3 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
4 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
5 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
6 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
7 1723آسیب شناسیتخصصPathology
8 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ژیلا

نام: ژیلا


سمیعی

نام خانوادگی: سمیعی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


42216

شماره نظام: 42216


1399/02/29-12:20:52

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-12:20:52

احد

نام: احد


سرپرست

نام خانوادگی: سرپرست


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


45421

شماره نظام: 45421


1399/02/29-12:01:32

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-12:01:32

علیرضا

نام: علیرضا


فامیلی

نام خانوادگی: فامیلی


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


12350

شماره نظام: 12350


1398/12/05-10:16:58

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/05-10:16:58

سعید

نام: سعید


امینی افشار

نام خانوادگی: امینی افشار


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


14629

شماره نظام: 14629


1398/12/05-10:17:17

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/05-10:17:17

مریم

نام: مریم


مفرح نیا

نام خانوادگی: مفرح نیا


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


13366

شماره نظام: 13366


1398/12/05-10:17:22

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/05-10:17:22

مهدیه

نام: مهدیه


رجبی مقدم

نام خانوادگی: رجبی مقدم


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


135892

شماره نظام: 135892


1399/02/29-11:18:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-11:18:40

آذر

نام: آذر


آذری نجف آباد

نام خانوادگی: آذری نجف آباد


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


32390

شماره نظام: 32390


1399/02/29-11:18:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-11:18:34

سیّد مصطفی

نام: سیّد مصطفی


جوادپور

نام خانوادگی: جوادپور


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


134071

شماره نظام: 134071


1399/02/29-11:20:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-11:20:27

پژمان

نام: پژمان


پورشبانان نجف آبادی

نام خانوادگی: پورشبانان نجف آبادی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


58034

شماره نظام: 58034


1399/02/29-11:20:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-11:20:21

محمود

نام: محمود


سلیمانی دودران

نام خانوادگی: سلیمانی دودران


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1399/02/29-11:19:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/02/29-11:19:49

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,875,645

بازدید این صفحه در سال جاری: 67

بازدید این صفحه در ماه جاری: 67

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir